Cable Reel C30

ใช้งานได้หลากหลายและง่ายต่อการพับเก็บพร้อมเต้ารับสำหรับเครื่องมือไฟฟ้าหรือติดตั้งไฟ IP55

Cable Reel C30
Cable Reel C30

ม้วนสายไฟฟ้าแบบกลับกลับได้ที่ฉับไวและง่ายต่อการใช้งาน มีแป้นเสียบไฟฟ้าสำหรับใช้กับเครื่องมือไฟฟ้า IP44/IP44/IP55, ความยาวของสายไฟ 12 เมตร (39 ฟุต)

รับข้อมูลเพิ่มเติม