Cable Reel C20

สำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมเบา เหมาะสำหรับเครื่องมือไฟฟ้า ความยาวสายเคเบิล 12 เมตร (39 ฟุต)

Cable Reel C20
Cable Reel C20

ม้วนสายไฟฟ้าแบบกลับกลับได้ที่ฉับไวและง่ายต่อการใช้งาน มีแป้นเสียบไฟฟ้าสำหรับใช้กับเครื่องมือไฟฟ้า IP44/IP55, ความยาวของสายไฟ 12 เมตร (39 ฟุต), 10A.

รับข้อมูลเพิ่มเติม