Cable Reel 793

ม้วนสายเคเบิลที่ทนทานสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมหนัก มีทั้งแบบ 1 เฟสและ 3 เฟส จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ป้องกันโหลดความร้อนสูงเกินขนาด

Cable Reel 793
Cable Reel 793

ม้วนสายไฟ 793 สำหรับไฟฟ้าแรงสูง เหมาะกับการใช้ในงานอุตสาหกรรมทุกประเภท สำหรับกระแสไฟแบบ 1 เฟส และ 3 เฟส และจำหน่ายพร้อมชุดป้องกันความร้อน

รับข้อมูลเพิ่มเติม