เพราะเหตุใดการจัดเตรียมอากาศสะอาดในโรงงานหรือเวิร์กช็อปจึงเป็นเรื่องง่ายและสำคัญ

Ar limpo

อากาศคุณภาพไม่ดี คำนี้ทำให้เรานึกถึงถนนที่มีรถติด เมืองที่เต็มไปด้วยฝุ่นควัน และปล่องไฟที่พ่นควันออกมา สภาพแวดล้อมนอกอาคารที่คุณต้องการหลีกเลี่ยง หรือป้องกันไม่ให้ตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยมากที่สุด แต่ที่จริงแล้ว ปัญหาคุณภาพอากาศนั้นเกิดขึ้นภายในอาคารได้เช่นกัน ในโรงงาน เวิร์กช็อป และศูนย์ปฏิบัติงานเชิงอุตสาหกรรมอื่นๆ หลายแห่ง อนุภาคจากฝุ่นและ/หรือควันนั้นเป็นอันตรายกับบุคลากรและกระบวนการผลิตในภาพกว้าง อย่าไรก็ตาม เรามีวิธีที่ชาญฉลาด ง่ายดาย และมีประสิทธิภาพ ในการหลบเลี่ยงอันตรายเหล่านี้ และช่วยรับรองว่าคุณจะได้รับอากาศที่สะอาดแม้ในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่ท้าทาย

อากาศเสียเป็นภัยร้ายแรงต่อสุขภาพของมนุษย์

ผู้คนประมาณเก้าในสิบคนทั่วโลกอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีฝุ่นซึ่งประกอบด้วยอนุภาคขนาดเล็กในอากาศหลายชนิดมีความเข้มข้นเกินแนวทางด้านสุขภาพของ WHO (องค์การอนามัยโลก) ปัญหามลภาวะทางอากาศเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งจนได้รับการขนานนามว่าเป็น “ภัยตัวใหม่ที่เทียบเท่าบุหรี่” เนื่องจากผลเสียต่อสุขภาพและขอบเขตปัญหา WHO ประเมินว่าการรับอนุภาคเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตประมาณ 7 ล้านรายทุกปี ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในรูปแบบของโรคต่างๆ เช่นมะเร็งปอด โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ และการติดเชื้อที่ทางเดินหายใจเช่นนิวมอเนีย

อากาศที่สะอาดนั้นเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ใช่สิ่งหรูหราเกินความจำเป็น

เมื่อพูดถึงปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตแล้ว คงไม่มีสิ่งใดสำคัญไปกว่าอากาศที่สะอาด เราทุกคนทราบว่าอากาศบริสุทธิ์เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อชีวิตที่มีสุขภาพดีและสิ่งแวดล้อมที่สะอาด เพราะฉะนั้น เราจึงต้องคาดหวัง หรืออาจถึงขั้นเรียกร้อง เพื่ออากาศที่สะอาดในสถานที่ทำงาน โชคดีที่มาตรฐานด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของสถานที่ทำงานอุตสาหกรรมในทุกๆ ด้านมีการพัฒนาขึ้นอย่างมากตลอดระยะหลายทศวรรษที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมการปล่อยมลพิษ แนวทางการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ภายในอาคาร ประโยชน์ที่ได้นั้นมีมากมายและชัดเจน เนื่องจากสภาวะการทำงานที่สะอาดและปลอดภัยนั้นนำไปสู่แรงงานที่มีสุขภาพดียิ่งขึ้น การซ่อมบำรุงที่น้อยลง ความสามารถในการผลิตที่เพิ่มมากขึ้น และคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่สูงขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้ดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถได้ง่ายขึ้น

อนุภาคต่างๆ ในสถานที่ทำงานเกิดขึ้นได้อย่างไร และเกิดที่ไหนบ้าง?

กระบวนการทางอุตสาหกรรมทั่วไปหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการเจีย การกัด การตัด การทำให้แข็ง การกลึง การบัดกรี และการเชื่อม ล้วนทำให้เกิดฝุ่นและผง และ/หรือไอแบบละออง หมอก และควัน อนุภาคเหล่านี้พัดพาไปในอากาศได้ง่าย เคลื่อนที่ได้รวดเร็ว และผู้คนก็อาจสูดเข้าไปได้ในที่สุด อนุภาคเหล่านี้ยังแพร่กระจายไปทั่วโรงงานหรือเวิร์กช็อปได้เร็ว ทำให้ในที่สุดก็จับตัวบนพื้นผิวและภายในอุปกรณ์ ท่อระบายอากาศ เครื่องมือ และเสื้อผ้า

อย่างไรก็ตาม ปัญหาเรื่องอนุภาคนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในอุตสาหกรรมหนักแบบดั้งเดิมเท่านั้น เบเกอรี่ ซาลอนทำผมและทำเล็บ ห้องแล็บเคมี เวิร์กช็อปการพิมพ์ 3 มิติ  การผลิตเครื่องสำอาง สี หรืออาหารสัตว์ สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างบางประการของธุรกิจที่เกิดปัญหาเรื่องอนุภาค ปัญหาเรื่องสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ร้ายแรงอีกประการหนึ่งก็คือควันจากน้ำมันดีเซล ซึ่งเกิดขึ้นในสถานีดับเพลิงและอู่รถพยาบาลหลายแห่ง

เทคโนโลยี IIoT และอุปกรณ์ดูดอากาศที่มีประสิทธิภาพมีส่วนช่วยในการสร้างและควบคุมดูแลอากาศให้สะอาด

บริษัทต่างๆ ต้องการมุ่งเน้นเอาใจใส่งานผลิตและธุรกิจหลักของตน เป็นเรื่องยากมากที่บริษัทเหล่านี้จะมีความเชี่ยวชาญด้านเครื่องกรอง อุปกรณ์ดูดอากาศ หรือผลิตภัณฑ์บำบัดคุณภาพอากาศอื่นๆ แต่ถ้าเราเตรียมโซลูชันที่เหมาะสมเอาไว้ พวกเขาก็ไม่จำเป็นต้องกังวล

การตรวจสภาพเครื่องกรองอนุภาคอาจเกิดขึ้นได้น้อยและดำเนินการนานๆ ครั้ง เพราะการเข้าถึงเครื่องกรองเหล่านี้เป็นเรื่องที่สิ้นเปลืองเวลาและทำได้ยากทางกายภาพ เทคโนโลยีการเชื่อมต่ออุปกรณ์สู่อินเทอร์เน็ต (Internet of Things หรือ IIoT) สำหรับงานอุตสาหกรรม ทำให้การถอดเครื่องกรองออกมาตรวจสภาพเป็นประจำนั้นกลายเป็นอดีต การติดตั้งระบบติดตามสมรรถนะของเครื่องกรองเอาไว้ช่วยให้การรับข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องกรองเป็นเรื่องง่ายและสะดวก ซอฟต์แวร์ของระบบจะมอบข้อมูลและผลการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้น ช่วยอำนวยความสะดวกในการวางแผนการซ่อมบำรุง และช่วยให้คุณตรวจพบปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ผลงานของ Nederman ในงานสาขานี้มีชื่อเรียกว่า Nederman Insight

อุปกรณ์ดูดฝุ่นและควันที่มีประสิทธิภาพช่วยสร้างความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญให้กับสภาพแวดล้อมการทำงาน ที่ซึ่งอนุภาคอันตรายเกิดและแพร่กระจายได้ง่าย เช่น สถานีการเจียหรือเชื่อม เทคโนโลยีการดักจับที่แหล่งกำเนิดช่วยกักเก็บอนุภาคเหล่านี้ทันทีในขณะเวลาและตำแหน่งที่เกิดขึ้น ซึ่งทำได้หลายวิธีขึ้นกับลักษณะการทำงาน ตัวอย่างเช่น การดูดควันจากหัวเชื่อม แขนดูดควัน โต๊ะดาวน์ดราฟต์ ปล่องดูด และปล่องแบ็กดราฟต์

อากาศสะอาดอาจดูแล้วไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ปฏิบัติวงการ แต่ที่จริงแล้วมันอาจพลิกโฉมวงการอุตสาหกรรมได้เลยทีเดียว

การใช้เครื่องกรองที่ชาญฉลาดและอุปกรณ์ดูดอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงช่วยกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศที่ควรจะเกิดขึ้นให้แก่วงการอุตสาหกรรม และอากาศที่สะอาดก็จะส่งผลให้สถานที่ทำงานปลอดภัยยิ่งขึ้น ช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และรับรองว่าบริษัทปฏิบัติตามข้อกฎหมายในปัจจุบัน

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่รุดหน้าอย่างรวดเร็วขึ้นเรื่อยๆ ด้วย Industry 4.0 และ Internet of Things จะช่วยให้การกรองอากาศมีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีกในอนาคต นอกจากนี้เรายังคาดหวังได้ว่าโซลูชันเพื่ออากาศที่สะอาดจะเติบโตจากการใช้งานแบบแยกต่างหาก ไปสู่การเป็นแพ็กเกจบริการที่ครอบคลุม ที่ซึ่งสามารถจัดการทุกเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพอากาศ การปล่อยสารเคมี และมลพิษผ่านโซลูชันที่ครบครันสำหรับทั้งโรงงาน เวิร์กช็อป หรือโรงผลิต แนวคิดเรื่องคุณภาพอากาศในงานอุตสาหกรรมกำลังจะเปลี่ยนไปอย่างมาก และตอนนี้เราเพิ่งอยู่ในระยะเริ่มแรกของการพัฒนาเท่านั้น

ถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางที่ดีที่สุดเพื่ออากาศที่สะอาดในโรงงานอุตสาหกรรมของคุณ โปรดติดต่อฉันได้ที่ [email protected] ที่ Nederman เรามีประสบการณ์มากกว่า 75 ปีในงานด้านนี้ และเรามุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือด้วยความรู้ที่เรามี คติพจน์ของเราคือ: ปกป้องผู้คน โลกใบนี้ และการผลิตจากอันตรายที่เกิดจากงานอุตสาหกรรม คุณสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานที่เราทำได้โดยอ่านบทความอื่นๆ ได้ ที่ศูนย์ความรู้ Nederman

ผู้เขียน

Hans Dahlén
Senior VP Nederman, Head of E&FT Division

ติดต่อเรา

เรามีประสบการณ์มากมายเกี่ยวกับความท้าทายต่างๆ ในอุตสาหกรรม และผู้เชี่ยวชาญของเราก็มีความรู้ เป็นประโยชน์ และมีความเป็นมืออาชีพ กับเรา คุณจะรู้สึกปลอดภัยที่เราดูแลทุกความต้องการของคุณ คุณสามารถติดต่อเราได้ทุกเมื่อตั้งแต่คำถามเล็กๆ น้อยๆ ไปจนถึงคำถามที่ซับซ้อนมากขึ้น ยินดีต้อนรับอย่างอบอุ่นสู่สู่เนเดอร์แมน

คุณสามารถติดต่อเราได้ที่นี่