หอฟอกอากาศ MCP - โซลูชันกรองอากาศแวดล้อมให้บริสุทธิ์ที่ครอบคลุมทั่วโรงงาน

ควบคุมการกรองอากาศทางอุตสาหกรรมของคุณด้วยเทคโนโลยีการดักฝุ่นที่ทันสมัยที่สุด

ระบบกรองอากาศแวดล้อมที่ครอบคลุมทั่วศูนย์ปฏิบัติงาน

หอฟอกอากาศ (APT) Nederman MCP เป็นโซลูชั่นการกรองอากาศสําหรับงานที่ต่อเนื่อง ออกแบบมาเพื่อปกป้องพนักงานจากสารอันตรายในอากาศซึ่งอยู่ในสภาพแวดล้อมการผลิต APT มีให้บริการทั้งในแบบโซลูชั่นทำงานแยกเดี่ยวและโซลูชั่นเสริม หอฟอกอากาศนี้จะดักจับฝุ่นและควันที่แขวนลอยอยู่ในอากาศ กรอง และส่งคืนอากาศที่สะอาดในรูปแบบการไหลของอากาศที่เหมาะสมเพื่อควบคุมความสะอาดของอากาศ

เนื่องจาก APT ไม่จําเป็นต้องใช้ท่อเหนือศีรษะ จึงเป็นโซลูชั่นที่สะดวกและประหยัดสําหรับกำจัดฝุ่นละอองจากการเชื่อมหรือฝุ่นละอองที่รบกวนหลากหลายรูปแบบ ในกรณีที่การดักจับฝุ่นจากแหล่งกําเนิดด้วยแขนดูดควันต่อเพิ่มความยาวหรือฮู้ดดูดควันในบริเวณการทำงานนั้นอาจไม่สามารถทําได้จริง หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ

โซลูชั่นอากาศแวดล้อมสามารถนําไปใช้ในรูปแบบอุปกรณ์หน่วยเดี่ยวสําหรับการปฏิบัติงานขนาดเล็ก (เมื่อกฎหมายท้องถิ่นอนุญาต) หรือจัดวางอย่างมีกลยุทธ์ในรูปแบบเป็นชุดหลายหน่วย เพื่อปกป้องพื้นที่การผลิตขนาดใหญ่ที่ซับซ้อน การออกแบบและเทคโนโลยีที่รวมอยู่ใน APT ทําให้ผลิตภัณฑ์ใช้งาน ควบคุม และบํารุงรักษาได้ง่าย จึงเป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมสําหรับโรงงานหลากหลายประเภท

การฟอกอากาศแวดล้อม

เมื่อการดักจับฝุ่นควันจากแหล่งกําเนิดอาจไม่สามารถทําได้จริง หรือไม่เพียงพอที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพอากาศ การกรองอากาศแวดล้อมอาจเป็นวิธีที่ดีเยี่ยมในการบรรลุเป้าหมายคุณภาพอากาศ 

 • งานเชื่อมในการผลิตขนาดใหญ่ที่ต้องมีการเคลื่อนไหวในระดับสูง
 • ระดับชั้นการกรองอากาศเพิ่มเติมเพื่อเสริมการดักจับฝุ่นควันจากแหล่งกําเนิดหรือการดูดควันจากหัวเชื่อม
 • บริเวณที่สิ่งกีดขวางเหนือศีรษะ เช่น เครน ขัดขวางการใช้ท่อ
 • การย้ายตําแหน่งของแขนดูดควันที่แหล่งกําเนิดบ่อยครั้ง ซึ่งส่งผลเสียต่อความสามารถในการผลิต
 • การระบายอากาศทั่วไปหรือฝุ่นรบกวนที่จำเป็นต้องกรองออก 

ประโยชน์ของการดูดควันเชื่อมอย่างเหมาะสม

ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ เรียบง่ายหรือซับซ้อน แบบแมนนวลหรือแบบอัตโนมัติ เราจะประเมินความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละรายและนําเสนอโซลูชั่นที่ช่วยปกป้องพนักงานและโรงงานของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เราช่วยตรวจสอบกฎข้อบังคับในท้องถิ่น และแนะนําหนทางเพื่อปฏิบัติตามกฎข้อบังคับให้แก่คุณได้

 • สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน - การสูดดมควันเชื่อมนั้น พิสูจน์แล้วว่าก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจรวมถึงมะเร็ง
 • ความสามารถในการผลิต - คุณภาพอากาศที่ดีขึ้นนั้น ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยเพิ่มความสามารถในการรับรู้ และลดการขาดงาน ซึ่งเป็นผลให้พนักงานของคุณผลิตงานได้มากขึ้น
 • การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ - การสูดดมสารที่พบในควันเชื่อมเกินขีดจํากัดการสัมผัสที่อนุญาต (PEL) อาจทําให้องค์กรต้องเสียค่าปรับหรือเพิ่มอัตราการประกัน
 • การสรรหาช่างเชื่อม - ปัญหาการขาดแคลนช่างเชื่อมมีแนวโน้มที่จะแย่ลง  สถานที่ทํางานที่สะอาดและปลอดภัยช่วยให้ธุรกิจของคุณโดดเด่นเหนือคู่แข่ง และดึงดูดช่างเชื่อมฝีมือดีที่สุดให้มาทำงานกับคุณ

  ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเรา

  การออกแบบการไหลเวียนอากาศที่เหมาะสมที่สุด 

  APT รุ่น MCP ได้รับการออกแบบโดยใช้ซอฟต์แวร์ด้านพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ (CFD) เพื่อประเมินการไหล ความเร็ว และรูปทรงเรขาคณิตที่จําเป็น เพื่อสร้างรูปแบบการหมุนเวียนที่เหมาะสมที่สุดที่ดักจับควันได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งอากาศที่สะอาดกลับไปยังพื้นที่ทํางาน 

  หอฟอกอากาศ  

  รูปแบบการไหลเวียนอากาศที่พัฒนาขึ้น ซึ่งส่งอากาศที่สะอาดกลับคืน พร้อมช่วยดักจับควันและสิ่งปนเปื้อน 

  พลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ

  การพล็อตค่าทางพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ (CFD) แสดงภาพความเร็วของอากาศและรูปแบบการไหลของอากาศที่พัฒนาขึ้นซึ่งเป็นผลมาจาก APT

  APT รุ่นพื้นฐานสองรุ่น

  หอฟอกอากาศมีให้เลือกสองรูปแบบ ซึ่งครอบคลุมทั้งการใช้งานแบบหอเดี่ยวที่เรียบง่าย และแบบหลายหน่วยในงานระดับใหญ่ ทีมขายทางเทคนิคของ Nederman จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการทำงานและศูนย์ปฏิบัติงานของคุณ พร้อมวางโครงสร้างโซลูชั่นที่ตรงตามความต้องการของคุณ หอฟอกอากาศแต่ละรุ่นยังมีชุดขับเคลื่อนแบบปรับความถี่ได้ (Variable Frequency Drive หรือ VFD) เพื่อให้การควบคุมการไหลเวียนอากาศเพิ่มเติม ลดระดับเสียงรบกวน และลดการใช้พลังงาน

  ไปที่หน้าผลิตภัณฑ์หอฟอกอากาศ MCP

  การกรองอากาศแวดล้อมช่วยเสริมการดักฝุ่นที่แหล่งกําเนิดเพื่อความปลอดภัยสูงสุด

   
  เพื่อการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพอากาศที่เข้มงวดและขีดจํากัดการสัมผัสที่ยอมรับได้ (PEL) หอฟอกอากาศมักจะติดตั้งคู่กับผลิตภัณฑ์ดูดควันแบบติดตั้งบนหัวเชื่อมหรือแบบเคลื่อนที่ นี่เป็นแนวทางทั่วไปสําหรับงานที่อาจมีชิ้นส่วนขนาดใหญ่ หรือมีการเชื่อมภายใน การดักจับที่แหล่งกําเนิดให้การปกป้องพนักงานโดยตรง พร้อมทั้งมี APT ช่วยเสริมด้วยการทําความสะอาดอากาศโดยทั่วไป Nederman มีไลน์โซลูชั่นดูดควันที่ครบถ้วนที่สุดในโลก และทํางานร่วมกับผู้ผลิตเพื่อปรับแต่งโซลูชั่นให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของพวกเขา 
   

  อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อม

  wood dust Nederman

   

  งานบริการและการสนับสนุน myAir

  การบำรุงรักษาระบบดูดควันและฝุ่นละอองเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อปกป้องความปลอดภัยของพนักงาน ลดความเสี่ยงในการเกิดเหตุเพลิงไหม้ และช่วยเพิ่มความยั่งยืน เพื่อช่วยให้ผู้ผลิตโลหะสามารถจัดการระบบเหล่านี้ได้ดียิ่งขึ้น Nederman ได้พัฒนาแพลตฟอร์มบริการ myAir สําหรับหอฟอกอากาศและกลุ่มผลิตภัณฑ์กรองทั้งหมดของเรา

  แพลตฟอร์มบริการ myAir ประกอบด้วยบริการต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นบริการตรวจสอบและบํารุงรักษา ณ สถานที่ปฏิบัติงานแบบดั้งเดิม รวมถึงบริการติดตามเฝ้าระวังแบบดิจิทัลที่เชื่อมต่อเครือข่าย ซึ่งมีชื่อว่า Nederman Insight ด้วยแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมนี้ ลูกค้าสามารถแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกรองด้วยแนวทางเชิงรุก พร้อมปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานโดยรวม
   

  ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ myAir ของเราเพื่อขอรับข้อเสนอที่จัดทำเพื่อคุณโดยเฉพาะ

  ดาวน์โหลดโบรชัวร์ของเรา

  โบรชัวร์การขายหอฟอกอากาศ MCP
  โบรชัวร์ข้อมูลหอฟอกอากาศแวดล้อม Nederman

  ติดต่อเรา

  เรามีประสบการณ์มากมายเกี่ยวกับความท้าทายต่างๆ ในอุตสาหกรรม และผู้เชี่ยวชาญของเราก็มีความรู้ เป็นประโยชน์ และมีความเป็นมืออาชีพ กับเรา คุณจะรู้สึกปลอดภัยที่เราดูแลทุกความต้องการของคุณ คุณสามารถติดต่อเราได้ทุกเมื่อตั้งแต่คำถามเล็กๆ น้อยๆ ไปจนถึงคำถามที่ซับซ้อนมากขึ้น ยินดีต้อนรับอย่างอบอุ่นสู่สู่เนเดอร์แมน

  คุณสามารถติดต่อเราได้ที่นี่