Rozwiązania firmy Nederman do transportowania i recyklingu materiałów

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy podczas Przenoszenia i Recyklingu Materiałów

Efektywna obsługa i magazynowanie materiałów zapewnia ciągły przepływ materiałów do innych procesów na krótkich dystansach i zapewnia bezpieczeństwo pracowników.

Produkty i rozwiązania Nederman do eko-efektywnej produkcji przyczyniają się do poprawy ekonomiki produkcji, większego bezpieczeństwa w miejscu pracy i mniejszego wpływu na środowisko naturalne.

Pomagamy przekształcić koszty i problemy w zyski. Firma Nederman oferuje kompletne rozwiązania w następujących obszarach:

  • Odciąg i filtracja
  • Zarządzanie transportem poprzez rozwiązania podciśnieniowe i przenośniki
  • Magazynowanie
  • Brykietowanie
  • Produkty z certyfikatem ATEX do materiałów wybuchowych