Nedermans løsninger for materialhåndtering og resirkulering

Helse og sikkerhet Materialhåndtering og resirkulering

Effektiv håndtering og oppbevaring av materialer sikrer en kontinuerlig flyt av materialer til andre prosesser over korte avstander og ivaretar sikkerheten til de ansatte.

Nedermans produkter og løsninger for miljøeffektiv produksjon bidrar til bedre produksjonsøkonomi, tryggere arbeidsplasser og mindre miljøbelastning.

La oss hjelpe deg med å forvandle kostnader og utfordringer til fortjeneste. Nederman tilbyr komplette løsninger for:

 • Avsug og filtrering
 • Transportstyring gjennom vakuumløsninger og/eller transportbånd
 • Oppbevaring
 • Brikettering
 • ATEX-sertifiserte produkter for lettantennelige materialer

Del kunnskapen vår

 • 19.08.2019

  Fordelene med smarte og kommunikative filtersystemer

  Tingenes internett (IoT) og kunstig intelligens fører til omstilling av industrielle prosesser. Ved å samle inn og analysere data for å få nye kunnskaper, kan bedrifter forstå, overvåke og opprettholde ytelsen og kvaliteten i systemene sine som aldri før. Dette gjelder også industrielle filtre.
 • 28.06.2019

  Avtrekkssystemer for kjøretøyeksos gir sikrere arbeidsplasser for utrykningspersonell og mekanikere

  Et effektivt og praktisk eksosavtrekkssystem er avgjørende i arbeidsmiljøer der det forekommer farlige avgasser. Noen utrykningskjøretøy, for eksempel brannbiler, slipper ut dieseleksosgass. Denne gassen inneholder skadelige partikler, som må fjernes på en måte som ivaretar både personalsikkerheten og muligheten til å rykke ut raskt med kjøretøyene i nødssituasjoner.