Nedermans løsninger for materialhåndtering og resirkulering

Helse og sikkerhet Materialhåndtering og resirkulering

Effektiv håndtering og oppbevaring av materialer sikrer en kontinuerlig flyt av materialer til andre prosesser over korte avstander og ivaretar sikkerheten til de ansatte.

Nedermans produkter og løsninger for miljøeffektiv produksjon bidrar til bedre produksjonsøkonomi, tryggere arbeidsplasser og mindre miljøbelastning.

La oss hjelpe deg med å forvandle kostnader og utfordringer til fortjeneste. Nederman tilbyr komplette løsninger for:

  • Avsug og filtrering
  • Transportstyring gjennom vakuumløsninger og/eller transportbånd
  • Oppbevaring
  • Brikettering
  • ATEX-sertifiserte produkter for lettantennelige materialer