Nedermans lösningar för materialhantering och återvinning

Hälsa och säkerhet – materialhantering och återvinning

Effektiv hantering och förvaring av material säkerställer ett kontinuerligt flöde av material till andra processer över korta avstånd med bibehållen säkerhet för personalen.

Nedermans produkter och lösningar för hållbar tillverkning bidrar till förbättrad produktionsekonomi, säkra arbetsplatser och lägre miljöpåverkan.

Låt oss hjälpa till att vända kostnader till vinst. Nederman erbjuder kompletta lösningar för:

  • Utsug och filtrering
  • Transporthantering genom vakuumlösningar och/eller transportörer
  • Förvaring
  • Brikettering
  • ATEX-godkända produkter för brandfarligt material