Řešení Nederman pro zpracování a recyklaci materiálů

Ochrana zdraví a bezpečnost při zpracování a recyklaci materiálů

Efektivní manipulace a skladování zajišťuje nepřetržitý tok materiálu k dalším procesům krátkou cestou a udržuje bezpečnost zaměstnanců.

Výrobky a řešení společnosti Nederman pro ekologicky efektivní výrobu přispívají ke zlepšení ekonomiky výroby, zvýšení bezpečnosti pracovišť a omezení dopadů na životní prostředí.

Pomůžeme vám přeměnit vaše náklady a problémy na zisky. Společnost Nederman nabízí kompletní řešení:

  • Průmyslové odsávání a filtrace vzduchu
  • Správa transportu podtlakovými systémy či dopravníky
  • Skladování
  • Briketování
  • Výrobky s certifikací ATEX pro hořlavé materiály