Rozwiązania filtrowentylacyjne Nederman do przemysłu morskiego, żeglugowego i morskiego przemysłu wydobywczego

Przemysł morski

Nederman oferuje produkty i rozwiązania dla przemysłu morskiego, w którym najważniejsza jest niezawodność

Firma Nederman oferuje rozwiązania do zbierania i transportowania suchych i mokrych materiałów w trudnych warunkach pracy, gdzie solidna konstrukcja i niezawodne funkcjonowanie sprzętu mają zasadnicze znaczenie. 

Atmosfery wybuchowe – potencjalne ryzyko

W sektorze żeglugowym i morskim przemyśle wydobywczym niebezpieczne substancje takie jak gaz czy resztki oleju w zbiornikach są potencjalnie niebezpieczne i mogą powodować pożary lub wybuchy.

Firma Nederman oferuje bezpieczne i niezawodne rozwiązania do odprowadzania wybuchowych pyłów i gazów, spełniające wymagania dyrektyw ATEX. Potężne jednostki podciśnieniowe firmy Nederman są w stanie zebrać i przetransportować praktycznie każdą substancję, która może płynąć przez węże. Dlatego jednostki podciśnieniowe są powszechnie stosowane do prac porządkowych w maszynowniach, kuźniach, halach montażowych, na pokładach, itp. Dostępne są również specjalne rozwiązania do resztkowania i czyszczenia zbiorników w przybrzeżnych i lądowych zakładach branży petrochemicznej. Wysokowydajna jednostka podciśnieniowa firmy Nederman ze stali nierdzewnej do oczyszczania cystern i głębokich zbiorników załadunkowych na statkach ma certyfikat ATEX przyznany przez Det Norske Veritas i NEMKO.

Statki

  • Czyszczenie maszynowni i pokładów
  • Czyszczenie zbiorników

Stocznie

  • Czyszczenie w warsztatach, halach montażowych
  • Czyszczenie maszyn
  • Odzysk śrutu (śrutowanie)

Morski przemysł wydobywczy

  • Zbieranie płuczki wiertniczej
  • Czyszczenie pompowni, warsztatów i pokładów

Czystość w miejscu pracy

Pierwszym i najważniejszym krokiem jest minimalizacja występowania potencjalnie wybuchowych pyłów poprzez utrzymywanie czystości i porządku w miejscu pracy. Firma Nederman oferuje szeroką gamę rozwiązań przemysłowych, od prostych urządzeń o niskiej sile ssania do wysokowydajnych urządzeń przystosowanych do ciężkich warunków pracy.

Stosowanie zatwierdzonego sprzętu

Iskry i wyładowania elektrostatyczne mogą wywołać wybuch. Stosując maszyny i urządzenia produkcyjne z obudowanymi układami elektronicznymi i odpowiednim uziemieniem, zmniejsza się ryzyko. Ramiona odciągowe, wentylatory i filtry firmy Nederman z certyfikatem ATEX są specjalnie zaprojektowane do bezpiecznego i sprawnego usuwania niebezpiecznych dymów, oparów i pyłów.

Minimalizacja efektów wybuchu

Ryzyko i efekty wybuchu można zminimalizować, instalując sprzęt odciągowy w bezpieczny i poprawny sposób. Można na przykład obudować urządzenia odciągowe albo umieścić je z dala od przestrzeni zagrożonej wybuchem. Firman Nederman ma duże doświadczenie w opracowywaniu odpowiednich rozwiązań. Należą do nich systemy odciągowe wyposażone w urządzenia zabezpieczające, dzięki którym można zapobiec rozprzestrzenianiu się pożarów i rozległym zniszczeniom.