Řešení filtrace vzduchu Nederman pro námořní průmysl, lodní přepravu a pobřežní aplikace

Mořské oblasti

Společnost Nederman nabízí výrobky a řešení pro námořní průmysl, v němž má spolehlivost prioritu

Společnost Nederman nabízí řešení pro odsávání a odvádění suchých či mokrých materiálů v náročných prostředích, kde mají požadavky na robustní ,spolehlivé a vysoce výkonné zařízení nejvyšší důležitost. 

Prostředí s nebezpečím výbuchu – potenciální riziko

Nebezpečné látky v lodní přepravě a pobřežním průmyslu, jako jsou plyn či zbytky oleje v jímkách, představují potenciální riziko vzniku požárů a výbuchů.

Společnost Nederman nabízí bezpečná a spolehlivá řešení pro manipulaci s výbušným prachem či plyny a produkty vyhovující směrnicím ATEX. Výkonné podtlakové jednotky Nederman odsají a odvedou prakticky jakékoli látky, jež mohou proudit hadicemi. Podtlakové jednotky se tedy nejčastěji používají k čištění ve strojovnách, kovářských dílnách, docích, na palubách lodí, ve strojních zařízeních atd. Navrhujeme také speciální řešení pro odsávání a čištění nádrží na moři i na pobřeží v petrochemickém průmyslu. Nerezová podtlaková jednotka Nederman do náročných podmínek k čištění přepravních cisteren a hlubokých jímek v lodní přepravě má certifikaci ATEX od společností Det Norske Veritas a NEMKO.

Lodní přeprava

  • Čištění strojoven a palub
  • Čištění nádrží

Loděnice

  • Čištění v dílnách a docích
  • Čištění strojů
  • Recyklace abraziv (tryskací práce)

Pobřežní průmysl

  • Odsávání vrtného kalu
  • Čištění čerpacích stanic, dílen a palub

Udržujte pracoviště v čistotě

Prvním a nejdůležitějším krokem je minimalizace výskytu potenciálně výbušného prachu udržováním pracoviště v čistotě a pořádku. Společnost Nederman nabízí širokou škálu řešení průmyslového čištění, od jednoduchých lehkých sacích zařízení, až po velkokapacitní jednotky pro práci v náročných podmínkách.

Používejte schválené vybavení

Jiskry a statické výboje snadno iniciují výbuch. Používáním strojů a výrobních zařízení s uzavřenými elektronickými systémy a příslušným uzemněním můžete riziko omezit. Odsávací ramena, ventilátory a filtry Nederman se schválením ATEX jsou navrženy speciálně k zajištění bezpečného a efektivního odstraňování nebezpečných zplodin, výparů a prachu.

Minimalizujte účinky výbuchu

Rizika a účinky výbuchu lze minimalizovat bezpečnou a správnou instalací odsávacího vybavení. Toho lze dosáhnout například ohrazením zařízení nebo jeho umístěním na místa dostatečně vzdálená od výbušného prostředí. Společnost Nederman má rozsáhlé zkušenosti s poskytováním vhodných řešení. Patří mezi ně odsávací vybavení včetně bezpečnostních prvků zamezujících šíření požáru a rozsáhlým škodám.