Nedermans luftfiltreringsløsninger for offshore og shipping

Offshore

Nederman leverer produkter og løsninger til offshoreindustrier, der driftssikkerheten er det viktigste

Nederman tilbyr løsninger for oppsamling og transport av tørre og våre materialer  i krevende miljøer, hvo r påliteli g utstyr og høy ytelse er et krav.  

Eksplosive atmosfærer – en potensiell risiko

Farlige stoffer i shipping og offshore, for eksempel gass og oljerester  i sumper, er potensielle farer  f or brann og ekspl osjon .

Nederman tilbyr trygge og pålitelige løsninger for håndtering av eksplosivt støv og g asser, og produktene er designet for å oppfylle kravene i ATEX-direktivene. Nedermans kraftige vakuumenheter k an samle opp og transportere så å si alt som kan passere gjennom slangene. Vakuumenhetene er utbredt i bruk til rengjøring i motorrom, mekaniske verksteder, skipsverftshaller, på dekk og i maskiner, osv. Spesialløsninger er også designet for stripping og rengjøring av tanker, offshore og onshore, i petrokjemisk industri. Nedermans vakuumenhet i rustfritt stål for industriell stripping av lasttanker og dype sumper er ATEX-godkjent  av Det Norske Veritas og NEMKO.

Shipping

  •  Motorrom og dekksrengjøring
  • Tankstripping

Skipsverft

  • Rengjøringsoperasjoner i verksteder, verftshaller
  • Maskinrengjøring
  • Gjenvinning av blåsemedie (blåsing)

Offshore

  • Oppsamling av boreslam
  • Rengjøring av pumperom, verksteder og dekk

Hold arbeidsplassen ren

Det første og viktigste trinnet er i minimere forekomsten av potensielt eksplosivt støv og pulver ved å holde arbeidsplassen ren og ryddig. Nederman tilbyr et stort utvalg av industrielle rengjøringsløsninger, fra enkle, lette sugeanordninger til industrielt utstyr med høy kapasitet.

Bruk godkjent utstyr

Gnister og statiske utladninger kan enkelt starte en eksplosjon. Ved å bruke maskiner og produksjonsutstyr med integrerte elektroniske systemer og tilstrekkelig jording, kan man redusere risikoen. Nedermans ATEX-godkjente avsugsarmer, vifter og filtre er spesialdesignet for å sikre trygg og effektiv fjerning av farlige gasser, damp og støv.

Minimere konsekvensene av eksplosjonen

Risiko og konsekvensene av en eksplosjon kan minimeres ved å installere avtrekksutstyret på riktig måte. Dette kan for eksempel gjøres ved å avskjerme utstyret eller plassere det på utenfor det eksplosive miljøet. Nederman har lang erfaring med levering av tilpassede løsninger. Disse inkluderer komplett avtrekksutstyr med sikkerhetsanordninger som forhindrer spredning av brann og omfattende skader.