Wyniki badań przeprowadzonych przez Uniwersytet Marmara dowodzą, że systemy kontroli aerozolu znacząco zmniejszają ryzyko narażenia na działanie aerozolu

Extração de aerossóis com braço extrator da Nederman

W czasie pandemii COVID-19 ryzyko związane z narażeniem na niebezpieczne aerozole podczas rutynowych zabiegów stomatologicznych i potencjalnym przenoszeniem chorób zakaźnych stało się jeszcze większym problemem. Biorąc pod uwagę możliwość przenoszenia wirusa przez pacjentów zakażonych wirusem COVID-19, przy jednoczesnej bezobjawowości, należy przyjąć, że wszyscy pacjenci mogą przenosić chorobę. Jako najważniejszy element strategii całkowitej ochrony, skuteczność systemu wzmocnionej ochrony przed chorobami firmy Nederman została oceniona we współpracy z wiodącą uczelnią stomatologiczną w Stambule, w Turcji - Wydziałem Stomatologii Uniwersytetu Marmara, założonym w 1952 roku.

Wyzwania

Procesy generujące aerozol (AGP) podczas zabiegów stomatologicznych powodują powstawanie wysokich stężeń aerozoli zawierających cząstki o różnej wielkości. Cząstki te przenoszą zanieczyszczenia, wirusy, ślinę, krew itp. Ze względu na charakter przeprowadzanych zabiegów stomatologicznych, dentyści pracujący blisko pacjentów są często narażeni na kontakt z potencjalnie niebezpiecznymi aerozolami i substancjami. Jeśli te substancje nie zostaną usunięte w miejscu ich powstawania, będą się rozprzestrzeniać i przenosić wraz z otaczającym powietrzem na sprzęt i powierzchnie, potencjalnie zarażając personel dentystyczny, pacjentów i nie tylko. Brakowało badań przeprowadzonych w rzeczywistych warunkach stomatologicznych, które oceniałyby skuteczność systemu kontroli aerozoli firmy Nederman, zwłaszcza w okresie pandemii.

Rozwiązanie

We współpracy z Wydziałem Stomatologii Uniwersytetu Marmara przeprowadzono badania z uwzględnieniem czterech różnych typów operacji dla sześciu przypadków z użyciem ramienia ekstrakcyjnego FX2, ssawki typu Combi-Hood i wentylatora serii N firmy Nederman w celu oceny skuteczności systemu poprzez porównanie stężenia aerozolu w przypadkach z zastosowaniem systemu kontroli aerozolu i bez jego zastosowania. Głównym celem testów było sprawdzenie, czy system jest w stanie zmniejszyć stężenie aerozolu do poziomu zbliżonego do wzorcowego, zapobiegając rozprzestrzenianiu się aerozoli w całym pomieszczeniu oraz w strefie oddychania pacjentów i personelu.

Dentist no aerosol control Dentist aerosol control

Bez systemu kontroli aerozoli

Z systemem kontroli aerozoli

Wyniki

Zaobserwowano, że bez żadnego systemu kontroli aerozolu stężenie aerozolu gwałtownie wzrastało. Ponadto po włączeniu systemu kontroli aerozolu firmy Nederman stężenie aerozolu spadło do poziomu zbliżonego do wartości referencyjnej. Analizując łącznie wszystkie dane z badań, można stwierdzić, że zacieniowany na czerwono obszar wysokiego stężenia aerozolu można z powodzeniem usunąć za pomocą odciągu aerozolu w kontrolowanym środowisku.

Ponadto, zaobserwowane ilości aerozoli gromadzących się na okularach, maskach i sprzęcie ochronnym stomatologów znacznie się zmniejszyły i stworzyły komfortowe środowisko pracy.

Wyniki testu wskazują na znaczną redukcję narażenia stomatologa na działanie aerozoli. Poniższe wykresy ilustrują to zmniejszenie, pokazując stężenie aerozolu i wielkość cząstek bez rozwiązania do kontroli aerozolu firmy Nederman na czerwono i z rozwiązaniem do kontroli aerozolu na niebiesko.

 

Cząstki aerozolu bez zastosowaniu systemu kontroli aerozoli

  Cząstki aerozolu z zastosowaniem systemu kontroli aerozoli

W świetle tych danych wyraźnie widać, że system kontroli aerozolu firmy Nederman przyczynia się do ochrony stomatologów i środowiska przed zagrożeniami związanymi ze szkodliwymi aerozolami.

Uniwersytet wydał oświadczenie, w którym zaleca stosowanie rozwiązania firmy Nederman do redukcji aerozolu w placówkach stomatologicznych podczas zabiegów generujących aerozol.

Dziękujemy Uniwersytetowi Marmara w Stambule w Turcji za współpracę przy tym badaniu.

Szukasz rozwiązania w zakresie kontroli aerozolu? Skontaktuj się z ekspertem ds. czystego powietrza w Twojej okolicy
!