Filter, NOM

เครื่องกรองไอน้ำอิมัลชัน เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีความเข้มข้นค่อนข้างน้อยถึงปานกลาง ในการทำงานขั้นตอนเดียว ด้วยการออกแบบที่กะทัดรัดและปริมาณการไหลของอากาศที่ค่อนข้างน้อย ช่วยให้เหมาะสำหรับติดตั้งได้ใกล้หรือบนตัวของเครื่องจักร

NOM 4
NOM 4

เครื่องดูดกรองละอองน้ำมันสำหรับเครื่อง CNC

รับข้อมูลเพิ่มเติม
NOM 11
NOM 11

เครื่องดูดกรองละอองน้ำมัน

รับข้อมูลเพิ่มเติม
NOM 18
NOM 18

เครื่องดูดกรองละอองน้ำมัน

รับข้อมูลเพิ่มเติม
NOM 28
NOM 28

เครื่องดูดกรองละอองน้ำมัน

รับข้อมูลเพิ่มเติม