Filtrace olejové mlhy, shromažďování a recyklace chladicí kapaliny

Obrábění kovů

Optimalizujte výrobu zpracováním kovových třísek, recyklací chladicí kapaliny a filtrací olejové mlhy

Obrábění kovů ve vysoce produktivních strojích s vysokými řeznými rychlostmi vyžaduje přísun značného objemu chladicí kapaliny a při výrobě vzniká kovový prach či třísky. Obrábění kovů rovněž provází vznik olejové mlhy či aerosolu z chladicí kapaliny, což představuje zdravotní riziko pro zaměstnance a potenciální příčinu technických problémů s CNC stroji. Mikroskopické kapky tekutin mohou působit na citlivou elektroniku strojů a následkem může být i náhlé zastavení provozu. Řešení těchto problémů efektivní filtrací olejové mlhy, použitím systémů manipulace s materiálem a recyklace chladicí kapaliny otevírají velké příležitosti ke snižování nákladů a zvyšování příjmů. 

Společnost Nederman vyvinula obráběcí koncepci pro kovoobráběcí firmy, jimž dodává produkty a systémy pokrývající jejich současné i budoucí potřeby. Jsme jedinou společností na světě s ucelenou představou zajišťování čistého vzduchu v kovovýrobě a poskytování řešení. Naše řešení napomáhají k dosažení lepšího pracovního prostředí, omezení dopadů na životní prostředí a zlepšení efektivity výroby.

Zpracování třísek

  • Lepší výnos z pročištěných kovů
  • Menší nároky na skladování a manipulaci s objemnými třískami

Odsávání a filtrace mlhy

  • Zajištění souladu s předpisy na kvalitu vnitřního ovzduší 
  • Snížení míry pracovní neschopnosti
  • Méně údržby a čištění elektroniky či ovládacích prvků

Recyklace chladicí kapaliny

  • Zlepšete produktivitu a kvalitu výrobků zajištěním účinného chlazení
  • Recyklací chladicí kapaliny zvyšte ziskovost a omezte zátěž na životní prostředí

Řešení Nederman zahrnuje systémy k manipulaci a zpracování třísek, filtraci chladicí kapaliny a odlučování oleje/vody. Přínosem je delší životnost chladicí kapaliny, snížení nákladů na zpracování třísek a vyšší výkupní cena odpadních materiálů. Systémy a produkty Nederman také pomáhají udržovat stroje a výrobní prostory v čistotě a naše filtrační jednotky vyčistí vzduch od olejové mlhy.