Filtrace olejové mlhy, shromažďování a recyklace chladicí kapaliny

Obrábění kovů

Optimalizujte výrobu zpracováním kovových třísek, recyklací chladicí kapaliny a filtrací olejové mlhy

Obrábění kovů ve vysoce produktivních strojích s vysokými řeznými rychlostmi vyžaduje přísun značného objemu chladicí kapaliny a při výrobě vzniká kovový prach či třísky. Obrábění kovů rovněž provází vznik olejové mlhy či aerosolu z chladicí kapaliny, což představuje zdravotní riziko pro zaměstnance a potenciální příčinu technických problémů s CNC stroji. Mikroskopické kapky tekutin mohou působit na citlivou elektroniku strojů a následkem může být i náhlé zastavení provozu. Řešení těchto problémů efektivní filtrací olejové mlhy, použitím systémů manipulace s materiálem a recyklace chladicí kapaliny otevírají velké příležitosti ke snižování nákladů a zvyšování příjmů. 

Společnost Nederman vyvinula obráběcí koncepci pro kovoobráběcí firmy, jimž dodává produkty a systémy pokrývající jejich současné i budoucí potřeby. Jsme jedinou společností na světě s ucelenou představou zajišťování čistého vzduchu v kovovýrobě a poskytování řešení. Naše řešení napomáhají k dosažení lepšího pracovního prostředí, omezení dopadů na životní prostředí a zlepšení efektivity výroby.

Zpracování třísek

  • Lepší výnos z pročištěných kovů
  • Menší nároky na skladování a manipulaci s objemnými třískami
  • Recyklace chladicích kapalin, které procházejí filtrací a vracejí se do výroby

Odsávání a filtrace mlhy

  • Zajištění souladu s předpisy na kvalitu vnitřního ovzduší 
  • Snížení míry pracovní neschopnosti
  • Méně údržby a čištění elektroniky či ovládacích prvků

Recyklace chladicí kapaliny

  • Zlepšete produktivitu a kvalitu výrobků zajištěním účinného chlazení. Stálá filtrace zkracuje prostoje kvůli výměnám
  • Recyklací chladicí kapaliny zvyšte ziskovost a omezte zátěž na životní prostředí

Ziskové nakládání s třískami

Mnoho společností vytváří ze vstupního materiálu více třísek než výrobků. CNC soustruhy obvykle vyprodukují asi 40-60 procent třísek, které zároveň obsahují značné množství chladicí kapaliny. A to je důvod, proč můžeme mnoho získat, pokud budeme s odpadními třískami efektivně nakládat. Čisté třísky zvyšují hodnotu odpadního materiálu. Centrifugace třísek může pomoci extrahovat, filtrovat a vrátit více jak 90 procent chladicí kapaliny do výroby. Slisováním třísek do pevných briket mohou společnosti získat dalších finanční výhody plynoucí z dokonalejšího tavení a snazšího nakládání s odpady.

Snižte náklady na chladicí kapaliny - zajistěte vyšší výnosy

Čisté chladicí kapaliny jsou předpokladem vysoce efektivního obrábění s přísně nastavenými povolenými odchylkami. Špinavá chladiva oproti tomu způsobují opotřebení vřeten, čerpadel a řezných nástrojů. Chladicí kapaliny kontaminované zbytkovými oleji se rozkládají působením bakterií, ztrácejí své původní vlastnosti a začínají zapáchat. Výměna chladicí kapaliny, její odstranění a likvidace i provozní odstávky stojí nemalé peníze.

Efektivní systémy pro filtraci chladicích kapalin

Řešením, které nabízí společnost Nederman pro stálou filtraci chladicích kapalin v plném provozu, je program „Presto“. Chladicí kapalina je zbavena sedimentu, částic a zbytkového oleje. Nederman má řešení filtrace chladicí kapaliny pro mnoho strojů pracujících ve skupinách. Investice do systému pro filtraci chladicích kapalin se záhy vyplatí.

Čistý vzduch v dílně a bezpečné pracovní prostředí

Olejová mlha má přímý vliv na zdraví obsluhy strojů a narušuje výrobu. Navíc se usazuje v celém prostoru, mimo jiné na podlahách a pracovních plochách, jež se stávají nebezpečně kluzkými. Odlučovač olejové mlhy od společnosti Nederman zmenšuje riziko pracovních úrazů, omezuje množství provozních prostojů a snižuje nároky na údržbu a čištění.

Čistá pracoviště

Čištění pracoviště nebo objektu stlačeným vzduchem může poškodit strojní zařízení i zdraví osob. Problém se tak přesouvá jinam. Mobilní a ústřední odsávací a filtrační systémy od společnosti Nederman uchovávají objekty, strojní zařízení i pracoviště čisté a odsávají třísky i prach, které by se jinak mohly usazovat.

Udržujte prostory čisté, bez nebezpečných olejů a mlhy chladicí kapaliny

K řešením od společnosti Nederman patří systémy pro manipulaci s třískami a jejich zpracování, filtraci chladicí kapaliny a separaci oleje a vody. Díky nim dosáhnete delší životnosti chladicí kapaliny, nižších nákladů na manipulaci s třískami a vyšší ceny odpadového materiálu. Produkty společnosti Nederman rovněž uchovávají stroje a prostory čisté, bez odpadního materiálu. Naše separátory olejové mlhy čistí vzduch.

Systémy a řešení od společnosti Nederman:

•             Manipulace s třískami, doprava/přeprava
•             Zpracování a briketování třísek
•             Odsávání olejové mlhy a mlhy chladicí kapaliny
•             Filtrace/čištění řezného oleje a chladicí kapaliny
•             Čištění strojů a celkový úklid

Pomáháme společnostem v kovovýrobě po celém světě

Třísky a chladicí kapalina mohou být skrytými poklady pro každou firmu, která se zabývá zpracováním kovů. Společnost Nederman pomohla mnoha svými návrhy společnostem tyto zdroje odhalit. Její řešení regenerují chladicí kapalinu a prodlužují její životnost, snižují náklady na manipulaci s třískami a zároveň zvyšují jejich hodnotu.

Rovněž se pyšníme bohatými zkušenostmi v oblasti řešení problémů se znečištěním vzduchu oleji a chladicími kapalinami. Naše řešení jsou určena pro všechny typy dílenského strojního zařízení, a to od běžných strojů až po nejmodernější vysokorychlostní CNC zařízení. Nabízíme vysoce efektivní filtrační zařízení pro řadu operací, mimo jiné pro broušení, soustružení, obrábění, vrtání a frézování odvalovací frézou.