Filtrering av oljedimma och uppsamling och återvinning av skärvätska

Metallbearbetning

Effektivisera produktionen med system för hantering av metallspån, återvinning av skärvätska och filtrering av oljedimma

Metallbearbetning med högproduktiv utrustning och hög skärhastighet kräver stora mängder skärvätska och genererar produktrester som metalldamm och spån. Metallbearbetning genererar även olje- eller skärvätskedimma som är hälsofarlig för anställda och kan orsaka problem med CNC-utrustning. Mikroskopiska vätskedroppar kan påverka känslig elektronik i  utrustningen med plötsliga maskinstopp som följd. Genom att använda Nedermans effektiva oljedimfilter, materialhanterings- och  skärvätskeåtervinningssystem skapas många möjligheter till kostnadsbesparingar och ökade intäkter. 

Nederman har utvecklat ett koncept med produkter och system som klarar både nuvarande och framtida behov inom metallindustrin. Vi är ett världsledande när det gäller att ta ett  helhetsgrepp  om luftrening inom metallindustrin. Våra lösningar bidrar till  bättre arbetsmiljö, minskar miljöpåverkan och effektiviserar produktionen.

Metallspånhantering

  • Effektivare återvinning av förädlade metaller
  • Minskat  hanterings- och deponeringsbehov för stora mängder metallspån

Filtrering/utsugning av oljedimma

  • Efterlevnad av gällande lagstiftning för luftkvalitet 
  • Minska sjukfrånvaron
  • Minska underhållet och rengöringsbehovet för elektronik och annan produktionsutrustning

Återvinning av skärvätska

  • Öka produktiviteten och produktkvaliteten genom effektivare hantering av skärvätska
  • Rening och återvinning av skärvätska ökar lönsamheten och skonar miljön

Nedermans lösningar omfattar system för hantering och bearbetning av metallspån, filtrering av skärvätska och separation av olja/vatten. Det innebär minskade kostnader för skärvätskor och hantering av metallspån såväl som högre försäljningspris för metallrester . Nedermans produkter och system håller dessutom lokaler och maskiner rena från materialrester och våra oljedimfilter renar luften.