Metallbearbeiding

Optimaliser produksjonen med håndtering av metallspon, resirkulering av kjølevæske og filtrering av oljetåke

I metallbearbeiding med veldig produktive maskiner og høy kuttehastighet oppstår det metallstøv og fliser, og det kreves store mengder kjølevæske. Metallbearbeiding produserer også oljetåke og fordampet kjølevæske som kan utgjøre en fare for de ansatte og forårsake problemer med CNC-maskiner. Mikroskopiske dråper av væske kan påvirke følsom elektronikk  i maskiner, noe som igjen kan føre til plutselige driftsavbrudd. Å løse disse problemene ved bruk av Nedermans effektive oljetåkefiltrering, materialhåndteri ng og resirkuleri ngssystemer for kjølevæske gir store muligheter til å kutte kostnader og øke lønnsomheten. 

Nedermans machiningkonsept er utviklet for å gi bedrifter i metallbearbeidingssektoren produkter og systemer som dekker dagens og fremtidens behov. Vi er et av få selskaper i verden som  ser helheten rundt  utfordringene med ren luft i metallbearbeidingsindustrien og vet hvordan de løses. Løsningene våre bidrar til bedre  arbeidsmiljøer, mindre miljøbelastning og mer effektiv produksjon.

Håndtering av spon

 • Bedre utnyttelse av raffinerte materialer
 • Mindre behov  for oppbevaring og håndtering av dreiespon
 • Gjenvinning og filtrering av skjærevæske

Oppsamling/filtrering av damp

 • Oppfyllelse av krav til innendørs luftkvalitet 
 • Redusert sykefravær
 • Mindre vedlikehold og rengjøring  av elektronikk og styringer

Resirkulering av kjølevæske

 • Forbedre produktiviteten og produktkvaliteten med effektiv kjølevæskehåndtering. Lang levetid på filteret med optimal filtreringseffekt som minimerer antall driftsstopp grunnet filterbytter.
 • Gjenbruk av kjølevæsken øker lønnsomheten og er mindre belastende for miljøet

Nedermans løsninger inkluderer systemer for håndtering av spon prosessering, filtrering av kjølevæske og olje-/vannutskillelse. Fordelene er lengre levetid for kjølevæsken, reduserte kostnader ved håndtering av spon, og høyere priser for restmaterialer. Nedermans produkter og systemer holder også maskiner og fasiliteter rene for materialrester, og oljetåkeoppsamlerne våre renser luften.

Lønnsom sponhåndtering

Mange selskaper produserer mer avfall enn produkter fra deres innkommende materiale. CNC dreiebenker produserer vanligvis rundt 40-60 % metallavfall, som også inneholder store mengder kjølevæske. Derfor er det mye å hente på effektiv håndtering av avfallsproduktet. Rent homogent avfall har høyere skrapverdi. Sentrifugering av avfallsproduktet kan bidra til å skille ut, filtrere og returnere mer enn 90 % av kjølevæsken tilbake i produksjonen. Ved å komprimere avfallsproduktet til solide briketter, kan selskaper oppnå ytterligere økonomiske fordeler ettersom den etterfølgende smeltingen og avfallshåndteringen forenkles.

Kutt kostnader for skjærevæsker - sørg for produktivitet

Skjærevæsker med lave forurensningsnivåer påvirker prosessene positivt og gir bedre presisjon i produksjonen. Skitne skjærevæsker sliter mer på de bevegelige delene av maskinene som spindler, skjæreverktøy, pumper, etc. Forurensede skjærevæsker vil ha en høyere bakterievekst, noe som negativt påvirker smøre- og avkjølingsegenskapene til skjærevæsken og forårsaker vanligvis også lukt. Å bytte ut oljen på grunn av forurensning er veldig kostbart både med tanke på driftsstansen det medfører, men også kostnadene for ny olje og ikke minst kostnadene for trygt å destruere den gamle, forurensede væsken.

Effektive filtreringssystemer

Nedermans løsning for å tilby konstant filtrering av skjærende væsker er de såkalte "Presto"-produktene. Skjærevæsken renses fra sediment, faste partikler og gjenværende olje. Nederman har også større systemer for store grupper av maskiner. Å investere i et system for skjærevæskehåndtering gir oftest rask innsparing.

Ren luft i verkstedet og et trygt arbeidsmiljø

Luftbåren oljetåke eller oljerøyk forårsaket av trykk, bevegelse og varme i prosessen er direkte helsefarlig og kan forårsake driftsstans. I tillegg legger oljetåken seg i lokalene, på gulv, maskiner og elektronikk som en klebrig glatt masse. Å installere et av Nedermans oljetåkefilter reduserer risikoen for yrkesskade og beskytter lokalene og produksjonsutstyret, noe som minimerer driftsstans, reduserer vedlikeholdskostnader og reduserer behovet for rengjøring. 

Rene arbeidsplasser

Bruk av trykkluft til å rengjøre arbeidsplass eller maskiner må ikke forekomme. Dette flytter problemet til et annet sted og virvler i tillegg opp annen forurensning, noe som forverrer arbeidsmiljøet. Bruk derfor alltid et av Nedermans mobile eller sentrale høyvakuumsystemer til rengjøring av maskiner og lokaler.

Hold lokaler fri for farlig olje og kjølevæske

Nedermans løsninger inkluderer systemer for håndtering og prosessering av brikketter, filtrering av kjølevæske og separasjon av olje/vann. Effektene er forlenget levetid for kjølevæske, reduserte kostnader for sponhåndtering og høyere priser på skrapmateriale. Nedermans produkter og -systemer holder også maskiner og lokaler ren for avfall og våre oljetåkesamlere renser luften.

Systemer og løsninger

 • Sponhåndtering og intern transport
 • Sponhåndtering og brikettering
 • Oljerøyk og oljetåkefilter
 • Filtrering av skjærevæske og kjølevæske
 • Rengjøring av maskiner og arbeidsplass

Hjelper metallbearbeidingsselskaper over hele verden

Spon og kjølevæske kan være skjulte skatter for ethvert selskap som jobber innen metallbearbeiding. Nederman har hjulpet mange selskaper med å avdekke disse skattene ved å designe løsninger som utvinner og forlenger levetiden til kjølevæske,  reduserer håndteringskostnadene for metallavfall samt øke verdien på avfallet.

Vi har også en omfattende erfaring med å løse luftforurensningsproblemer skapt av oljer og kjølevæsker. Våre løsninger dekker alle typer verkstedmaskiner, fra konvensjonelle maskiner til det siste høyhastighets CNC-utstyret. Vi tilbyr svært effektive filterløsninger for en rekke operasjoner, inkludert sliping, dreining, maskinering, boring og hobbing.

Produkter og løsninger

Vi har lang og bred erfaring og et stort spekter av produkter og løsninger for ren luft i metallbearbeiding. Trenger du hjelp til å finne den rette løsningen for dine behov, hjelper våre eksperter deg.

Oljetåkefilter OMF/OSF Oljetåkefilter NOM

Last ned konseptbrosjyren vår om filtrering av oljetåke

Download

Kontakt oss

Vi har lang erfaring med ulike utfordringer i ulike bransjer og våre eksperter er svært kunnskapsrike, hjelpsomme og profesjonelle. Hos oss kan du føle deg trygg på at vi tar vare på deg og dine behov. Du er alltid velkommen til å kontakte oss med alt fra enkle til mer kompliserte spørsmål. Hjertelig velkommen til Nederman.

Her kan vi kontaktes