Odsávání aerosolu v zubních klinikách

Přenos infekce nebo nemoci během procesů vytvářejících aerosol (AGP), jako je vysokorychlostní vrtání, vzbuzuje v zubním lékařství stále větší obavy. Důvodem je riziko přímého kontaktu se slinami nebo krví, kontaktu s kontaminovanými nástroji nebo povrchy, které byly nesprávně sterilizovány.

Zubní kliniky mohou představovat rizika pro pacienty i pracovníky ve zdravotnictví. Aerosoly a jejich rozptyl vznikající během stomatologických výkonů mají potenciál rozšířit infekci na zubní personál i pacienty. Přenos mikroorganismů může nastat přímým kontaktem s kontaminovanými tkáněmi nebo nástroji. Infekce se může ale také přenášet vydechovanými  aerosoly.

Vysokorychlostní zubní vrtačka v kombinaci s používaným chladícím vodním paprskem. vytváří aerosol, v kterém mohou být i častice krve, zubních zbytků, zubního plaku, slin, restorativních materiálů a další. Tyto aerosoly mohou nést potenciálně nebezpečné mikroby, viry, alergeny a další toxické látky, které mohou následně způsobit infekce a nemoci lékaře ,operátora, pacienta nebo zubního asistenta. 

Snížení rizika kontaminace 

Existuje několik možností jak omezit vznik a šíření aerosolu na zubních klinikách. Mohlo by to být snížení množství chladicí vody při zákroku, ale to je z hlediska technologie vrtání nemožné, mohly by být použity další bariéry, jako jsou respirátorové masky nebo obličejové štíty. Jiným příkladem způsobů, jak snížit riziko kontaminace, je odsávání aerosolů v jeho blízkosti, protože bylo zjištěno, že většina aerosolů směřuje od pacienta k jeho hrudníku a tím se dostává do dýchací zóny lekaře a zubního asistenta.

  • Obličejové štíty -  Dobře padnoucí obličejové štíty jsou výhodnější než náústky, které se rychle stává propustnými a neúčinnými
  • Ochrana očí -      Chraňte oči před postříkáním a aerosoly, které se mohou vyskytnout během operační stomatologie.
  • Ochranný oděv - Používejte ochranný oděv, který pokrývá oblasti, které mohou být kontaminovány.
  • Čištění a dekontaminace povrchů - Čištění oblasti kolem stomatologické soupravy
  • Odsávání a ventilace - Dobrá ventilace a odsávání u zdrojů, které vytváří aerosol, snižují riziko šíření infekce a kontaminace okolí 

 

Je obtížné zcela eliminovat riziko, které představují dentální aerosoly, ale riziko je možné minimalizovat pomocí bariér a odsávání tohoto aerosolu

Kompletní produktová řada

Například ramena Nederman BenchTop FX2 (produktová řada FX2) jsou ideální pro aplikace, kde jsou požadována malá, flexibilní a snadno použitelná ramena k minimalizaci aerosolu. Ramena Nederman FX2 jsou standardně dodávána s mini dymníkem. Mini dymník je také univerzálním rozhraním pro připojení k jiným dymníkům: ergonomicky navržený kombinovaný dymník a  kupolový dymník,  Všechny lze připojit přímo k mini dymníku, bez ohledu na velikost ramene.

Ramena Nederman FX2 jsou k dispozici v soupravách pro vlastní montáž (Bench Top Extraction Kits), které zahrnují ventilátor, filtr, regulátor rychlosti ventilátoru, hadice, držák stolu a konektory. Není potřeba žádný kanál. Tyto soupravy poskytují rychlé a pohodlné řešení pro zlepšenou extrakci aerosolů.

Požádejte společnost Nederman o pomoc při výběru správného odsávacího zařízení pro vaše pracoviště.