Tandvård - Aerosolsugning

Överföring av infektion eller sjukdom under aerosolgenereringsprocesser (AGP) såsom höghastighetsborrning har varit ett ökande problem för tandvårdsyrket. Anledningen är risken för direktkontakt med saliv eller blod, kontakt med förorenade instrument eller ytor som har steriliserats felaktigt eller andningsvätskor som kan bli aerosoler under operativ tandvård.

Tandkliniker kan utgöra risker för både patienter och tandvårdspersonal. De aerosoler och stänk som produceras under tandprocedurer har potential att sprida infektion till både tandpersonal och patienter. Överföring av mikroorganismer kan ske genom direkt kontakt med kontaminerade vävnader eller instrument. Även direkt kontakt med saliv, blod eller aerosolpartiklar från saliv och andningsvätskor kan överföra infektion.

Inom infektionskontroll såväl som inom yrkeshälsa är aerosoler viktiga överväganden. Aerosoler kan bära potentiellt farliga mikrober, virus, allergener och andra giftiga ämnen som kan skada tandläkaren, patienten och tandläkarassistenten genom att orsaka infektioner. Drivkraften hos en höghastighets tandborr, till exempel, som används i kombination med en vattenspray, genererar luftburna partiklar som kan härledas från blod, tandavfall, tandplack, saliv, restaurerande material och mer. 

Minskar risken för kontaminering 

Flera alternativ kan övervägas vid kontroll av dental aerosoler i klinikerna. Utrustning som producerar mindre aerosoler kan användas men svår att få, och ytterligare barriärer som andningsmask eller ansiktsskydd kan användas. Ett annat exempel på sätt att minska föroreningsrisken är extraktion av aerosolsatsen eller nära källan eftersom de flesta aerosoler har visat sig stråla mot patientens bröst och operatören, liksom tandläkarens ansikte. 

 • Ansiktsmasker - En välpassad kirurgisk ansiktsmask är att föredra framför papperstypen som snabbt kan bli permeabel och ineffektiv. 
   
 • Ögonskydd - Skydda ögonen mot stänk och aerosoler som kan uppstå under operativ tandvård. 
   
 • Skyddskläder - Använd skyddskläder som täcker områden som kan vara förorenade. 
   
 • Ytrengöring och sanering - Området runt tandvården blir förorenat till exempel genom direkt stänk och genom att vidröra ytor med handskar. Rengöring av ytan förhindrar smittöverföring genom direktkontakt med händer och utrustning. 
   
 • Extraktion och ventilation - Bra ventilation och källutsug som tömmer aerosolen minskar risken för korsinfektion och korskontaminering. 
   

Det är svårt att helt eliminera risken för tandaerosoler, men det är möjligt att minimera risken med relativt enkla försiktighetsåtgärder. Rutinmässig användning av standardbarriärer som masker och handskar, universell användning av sköljningar före förfarandet, evakuering i hög volym och källutvinning är potentiella lösningar för att minska riskerna.

Ett komplett produktsortiment

Nederman BenchTop FX2-armar, till exempel, (FX2 produktserie) är perfekta för applikationer där små, flexibla och lättanvända armar krävs för att minimera aerosol. Nederman FX2-armar levereras med en minikåpa som standard. Minikåpan är också ett universellt gränssnitt för anslutning till andra kåpor: den ergonomiskt designade kombikåpan, kupolhuven, flänshuven och metallhuven. Alla kan fästas direkt på minikåpan, oavsett armstorlek. 

 

Nederman FX2-armar finns i självmonteringssatser (Utdragssatser för bänkskiva), som inkluderar en fläkt, ett filter, en fläkthastighetsregulator, slangar, bordsfäste och kontakter. Ingen kanal behövs. Dessa kit ger en snabb och bekväm lösning för förbättrad extraktion av aerosoler. 

 

Kontakta Nederman för hjälp med att välja rätt utsugsutrustning för din arbetsplats

 

FX2 Chemical Extraction Arm för frätande föroreningar

Våra produkter och lösningar

Vi har lång erfarenhet och ett brett utbud av produkter och lösningar för ren luft inom tandvård. Behöver du hjälp med att hitta rätt lösning för dina behov hjälper våra experter dig.

BenchTop Utsugsarmar FX Bench Top Utsugsarmar Kits

Kontakta oss

Vi har lång erfarenhet av olika utmaningar i branschen och våra experter är mycket kunniga, hjälpsamma och professionella. Hos oss kan du känna dig trygg med att vi tar hand om dig och dina behov. Du är alltid välkommen att kontakta oss med allt från den lilla frågan till den mer komplicerade. Varmt välkommen till Nederman.

Här kan du kontakta oss