Balancer, 831

Balancer ช่วยให้เครื่องมือหรือสายยางยกขึ้นตลอดเวลา เบรกแบบแรงเหวี่ยงแบบบูรณาการ ช่วยป้องกันไม่ให้ balancer ไหลกลับเร็วเกินไปซึ่งช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บส่วนบุคคลและความเสียหายของวัสดุ