RBU

นี่คือแหล่งสูญญากาศที่สมบูรณ์แบบในระบบขนาดใหญ่ที่ต้องการสูญญากาศที่สมดุลเพื่อลดความดันในท่อยาวหรือสายยาง

RBU FC
RBU FC

เครื่องควบคุมความถี่ RBU FC จะใช้เมื่อต้องการการดูดเป็นพิเศษ เมื่อต้องจัดการกับชิ้นส่วนที่ใหญ่และหนักกว่าหรือเมื่อจำเป็นต้องขนส่งผ่านท่อที่มีขนาดยาว

รับข้อมูลเพิ่มเติม
RBU
RBU

เมื่อต้องการดูดเป็นพิเศษเมื่อเศษวัสดุชิ้นใหญ่และหนักต้องได้รับการดูแลหรือจำเป็นต้องขนส่งผ่านท่อยาว

รับข้อมูลเพิ่มเติม