Cable Reel C20

ใช้งานได้หลากหลายและง่ายต่อการพับเก็บพร้อมเต้ารับสำหรับเครื่องมือไฟฟ้าหรือติดตั้งไฟ IP55

ม้วนสายไฟ Cable Reel C20

ม้วนสายไฟฟ้าแบบกลับกลับได้ที่ฉับไวและง่ายต่อการใช้งาน มีแป้นเสียบไฟฟ้าสำหรับใช้กับเครื่องมือไฟฟ้า IP44/IP55, ความยาวของสายไฟ 12 เมตร (39 ฟุต), 10A.

รับข้อมูลเพิ่มเติม