Hose Reel H30

ม้วนท่อแบบยืดหยุ่นและแบบปลอดภัยที่สามารถใช้งานได้เหมาะกับเครื่องมือนิวแมติก ตัวเย็บกระดาษ, หัวฉีดลม และ หัวฉีดน้ำ

ม้วนท่อ H30 สำหรับอากาศหรือน้ำ

ม้วนท่อแบบกรอกลับที่ปลอดภัยและคล่องตัว เหมาะสำหรับเครื่องมือนิวเมติก เครื่องเย็บ และปืนลม

รับข้อมูลเพิ่มเติม