Fume Eliminator

เครื่องกำจัดควันแบบพกพา Fume Eliminator ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานในพื้นที่ทำงาน เชื่อมต่อกับการเชื่อมบนชิ้นงาน หรือหัวฉีด Fume Eliminator จะดูดควันออกจากแหล่งกำเนิดโดยตรง

Fume Eliminator
Fume Eliminator

การดูดควันจากแหล่งกำเนิดชนิดพกพาได้ โดยติดที่หัวเชื่อม เพื่อดักควันในขณะเชื่อมงานได้ทันที

รับข้อมูลเพิ่มเติม