Fume Eliminator

เครื่องกำจัดควันแบบพกพา Fume Eliminator ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานในพื้นที่ทำงาน เชื่อมต่อกับการเชื่อมบนชิ้นงาน หรือหัวฉีด Fume Eliminator จะดูดควันออกจากแหล่งกำเนิดโดยตรง

Fume Eliminator 840
Fume Eliminator 840

ดูดควันเชื่อมจากแหล่งกำเนิดมลพิษโดยตรง

รับข้อมูลเพิ่มเติม
Fume Eliminator 860
Fume Eliminator 860

เครื่องดูดควันจากแหล่งกำเนิดชนิดพกพาได้ โดยติดที่หัวเชื่อม

รับข้อมูลเพิ่มเติม