Ren luft med løsninger fra Nederman for industriell luftfiltrering

The Clean Air Company

Misjonen vår er å beskytte mennesker, planeten vår og produksjon mot skader i industriprosesser. Ved å gjøre det, bidrar vi til effektiv produksjon, miljøfordeler og en tryggere arbeidsplass.

Ren luft er en grunnstein i bærekraftig produksjon. Støv og gasser som oppstår i produksjonsprosessen må fanges opp på en effektiv måte for å ivareta produktkvalitet, utstyr, samsvar og trygge, sunne arbeidsmiljøer. Produksjonsbedrifter ønsker å styrke lønnsomheten ved å gjøre driften så effektiv som mulig. De må oppfylle strenge miljøkrav og beskytte de ansatte mot støv og gasser. Nederman kan hjelpe dem på alle disse områdene – det er slik vi skaper verdi. 

Vi tilbyr produkter og tjenester innenfor industriell luftfiltrering som oppfyller høye krav til kvalitet og lønnsomhet.  Det er vårt oppdrag å beskytte mennesker, planeten vår og produkter mot skader i industriprosesser. Ved å gjøre det, bidrar vi til effektiv produksjon, miljøfordeler og en tryggere arbeidsplass.  

Form fremtiden med ren luft

Nederman feiret 75-årsjubileum i 2019. Helt fra starten var forretningsideen ren luft. I dag er miljø og bærekraft mer relevant enn noen gang og kravene øker for å bidra aktivt til mer effektiv produksjon og reduserte utslipp i industrien. Neste generasjon løsninger for rene industrielle luftutslipp er under utvikling. Og Nederman er i forkant av denne utviklingen.

Disse bedriftene ønsker å bruke leverandører som deler verdier og ambisjoner om bærekraftig produksjon. Nederman former fremtiden med ren luft. 

Verdier

Våre kjerneverdier - kundefokus, respekt for miljøet og handlekraft - forankrer alt vi gjør. Les mer om våre bedriftsverdier.

Nedermans historie

Les mer om den lange historien vår med å beskytte mennesker, planeten og produkter mot skadelige effekter i industriprosesser under Nedermans historie.

Hurtigfakta

  • 2,400 ansatte in 25 land
  • Salgsselskap og distributører I 50 land
  • Produksjon i 13 land og på 5 kontinenter
  • Notert på NASDAQ OMX Stockholm, MidCap (NMAN)
  • Hovedkontor i Helsingborg i Sverige 

Ansvarlig virksomhet 

Å opptre på en ansvarlig og korrekt måte er helt grunnleggende for Nederman, og vi tar saker som korrupsjon og bestikkelser svært alvorlig. Ambisjonen er å utdanne alle ansatte om Nedermans Code of Conduct med mål om ikke å ha brudd på anti-korrupsjonspolitikken. Nederman forventer også tilsvarende fra sine leverandører og distributører.

Nedermans etiske retningslinjer
Nedermans etiske retningslinjer for leverandører

Alle produksjonsenheter, bortsett fra tre fra de siste anskaffelsene, er sertifisert i henhold til miljøledelsesstandarden ISO 14001. Alle produksjonsenheter, bortsett fra én, er sertifisert i henhold til ISO 9001/14001 kvalitetsstyringsstandard.