Ren luft med Nedermans lösningar för industriell luftfiltrering

Detta är Nederman

Vi skyddar människor, miljö och produktion från skadliga effekter av industriella processer. På så sätt bidrar Nederman till att skapa säkra arbetsplatser, effektiv produktion och betydande miljövinster.

Ren luft är en av grundpelarna för hållbar produktion. Damm och rökgaser som genereras under tillverkningsprocessen måste avskiljas effektivt för att säkerställa hög produktkvalitet, lång livslängd på utrustningen, efterlevnad av lagar och regler samt säker och hälsosam arbetsmiljö. Tillverkare vill öka lönsamheten genom att göra verksamheten så effektiv som möjlig. De måste uppfylla en rad stränga miljökrav och skydda sina anställda mot rök och damm. Nederman kan hjälpa till på samtliga punkter – det är så vi skapar värde. 

Vi erbjuder produkter och lösningar för industriell luftfiltrering som bidrar till en ren och säker arbetsmiljö, minskar miljöpåverkan och effektiviserar produktionen.  Vår yttersta målsättning är att skydda människor, maskiner och miljö från skadliga effekter av industriella processer. På så sätt bidrar Nederman till att skapa säkra arbetsplatser, effektiv produktion och betydande miljövinster.  

Vi är fast beslutna att alltid ligga steget före

Våra kunder anpassar sig till en värld i förändring. Produktionen blir allt renare, effektivare, flexiblare och säkrare, och de tillämpar samma tillverkningsstandarder över hela världen. 

Dessa företag vill arbeta med leverantörer som delar deras värderingar och deras engagemang för hållbar produktion. Företag som Nederman.

Våra värderingar

Läs mer om våra värderingar och vad vi står för i Våra värderingar

Nedermans historia

Läs mer om vår historik av att skydda människor, maskiner och miljö från skadliga effekter av industriprocesser i  Nedermans historia.

Snabbfakta

  • 1 900 anställda i 25 länder
  • Distributörer i ytterligare 30 länder 
  • 12 produktionsanläggningar på 5 kontinenter
  • Börsnoterat på NASDAQ OMX Stockholm, MidCap (NMAN)
  • Huvudkontor i Helsingborg 

Kontakta oss