The Clean Air Company

Vi skyddar människor, miljö och produktion från skadliga effekter av industriella processer. På så sätt bidrar Nederman till att skapa säkra arbetsplatser, effektiv produktion och betydande miljövinster.

Ren luft är en av grundpelarna för hållbar produktion. Damm och rökgaser som genereras under tillverkningsprocessen måste avskiljas effektivt för att säkerställa hög produktkvalitet, lång livslängd på utrustningen, efterlevnad av lagar och regler samt säker och hälsosam arbetsmiljö. Tillverkare vill öka lönsamheten genom att göra verksamheten så effektiv som möjlig. De måste uppfylla en rad stränga miljökrav och skydda sina anställda mot rök och damm. Nederman kan hjälpa till på samtliga punkter – det är så vi skapar värde. 

Vi erbjuder produkter och lösningar för industriell luftfiltrering som bidrar till en ren och säker arbetsmiljö, minskar miljöpåverkan och effektiviserar produktionen.  Vår yttersta målsättning är att skydda människor, maskiner och miljö från skadliga effekter av industriella processer. På så sätt bidrar Nederman till att skapa säkra arbetsplatser, effektiv produktion och betydande miljövinster.  

Forma framtiden för ren luft 

Nederman firade 75-årsjubileum 2019. Redan från början var affärsidén ren luft. Idag är miljö och hållbarhet mer relevant än någonsin och kraven ökar på att aktivt bidra till effektivare produktion och minskade utsläpp inom industrin. Nästa generations lösningar för rena industriella luftflöden är under utveckling och Nederman ligger i framkant i utvecklingen. 

Våra kunder anpassar sig till denna föränderliga värld – gör produktionen renare och effektivare, produktionssystemen mer flexibla och arbetsplatserna säkrare samt tillämpar samma höga tillverkningsstandarder var de än är verksamma. Dessa företag vill arbeta med leverantörer som delar deras värderingar och deras engagemang för hållbar produktion. Nederman formar framtiden för ren luft.

Våra värderingar

Våra kärnvärden – kundfokus, respekt för miljön och mod att agera – förankrar allt vi gör. Läs mer om våra företagsvärderingar. 

Nedermans historia

Läs mer om vår historik av att skydda människor, maskiner och miljö från skadliga effekter av industriprocesser i  Nedermans historia.

Snabbfakta

  • 2 400 anställda i 25 länder
  • Distributörer i ytterligare 50 länder 
  • 13 produktionsanläggningar på 5 kontinenter
  • Börsnoterat på NASDAQ OMX Stockholm, MidCap (NMAN)
  • Huvudkontor i Helsingborg 

Ansvarsfull verksamhet

Att agera på ett ansvarsfullt och på ett korrekt sätt är helt grundläggande för Nederman och vi tar frågor som korruption och mutor på största allvar. Ambitionen är att utbilda alla anställda om Nedermans Code of Conduct med målet att inte ha några intrång i anti-korruptionspolicyn. Nederman förväntar sig också motsvarande från sina leverantörer och distributörer.

Nedermans Code of Conduct
Nedermans Code of Conduct för leverantörer

Majoriteten av produktionsenheterna, 18 av 20, är certifierade enligt ISO 9001 Quality Management Standard och 17 av 20 enheter är certifierade enligt ISO 14001 Environmental Management Standard. Här finner ni certifikatet ISO 9001/14001.Certifieringen av kvarstående enheter är planerat till 2023.

Års- och hållbarhetsredovisning

Download

Kontakta oss

Vi har lång erfarenhet av olika utmaningar i branschen och våra experter är mycket kunniga, hjälpsamma och professionella. Hos oss kan du känna dig trygg med att vi tar hand om dig och dina behov. Du är alltid välkommen att kontakta oss med allt från den lilla frågan till den mer komplicerade. Varmt välkommen till Nederman.

Här kan du kontakta oss