Materialhåndtering og resirkulering

Gjenvinning og behandling av avfallsmaterialer for bedre lønnsomhet og tryggere miljøer

Nederman er en av verdens fremste eksperter på utvikling av løsninger for håndtering og resirkulering av produksjonsavfall. Våre produkter og løsninger for miljøeffektiv produksjon bidrar til bedre produksjonsøkonomi, tryggere arbeidsplasser og mindre miljøbelastning. La oss hjelpe deg med å gjøre utfordringene og kostnadene ved materialhåndtering til fortjeneste. Nederman tilbyr en komplett produksjonslinje og løsninger for:

 • Avsug og filtrering
 • ATEX-sertifiserte produkter for lettantennelige materialer
 • Vakuum- og transportløsninger
 • Oppbevaringsbeholdere og siloer
 • Utvinning, kompaktering og brikettering

Materialhåndtering og oppbevaring

Effektiv og trygg håndtering av prosesser og avfallsmaterialer lar arbeiderne konsentrere seg om kjernevirksomheten. Riktig håndtering og oppbevaring av materialer kan forhindre alvorlige ulykker, driftsavbrudd og til og med full stans i produksjonen. 

Nedermans utstyr og spesialdesignede løsninger vil optimalisere transport- og lagringskapasiteten og ivareta sikkerheten til de ansatte. Mange av produktene våre er ATEX-sertifiserte for lettantennelig støv, for å beskytte installasjonene dine mot støveksplosjoner. Nederman tilbyr en komplett produksjonslinje og løsninger for:

 • Trykklufts- og vakuumtransportsystemer
 • Syklonseparator og støvoppsamlere
 • ATEX-sertifiserte produkter 
 • Rør

Resirkulering i produksjon

I mange industrier ligger det ofte lønnsomme muligheter i resirkulering og gjenbruk av prosessmaterialer.  Nederman designer og anbefaler løsninger for optimalisering av materialgjenvinning og enten internt gjenbruk eller salg eksternt, for mange segmenter, blant annet metallindustri, treforedling, papirindustri, smykkeproduksjon og næringsmiddelindustri. Nederman tilbyr en komplett produksjonslinje og løsninger for:

 • Transportørsystemer
 • Avsug og filtrering
 • ATEX-sertifiserte produkter for lettantennelige produkter

Produkter og løsninger

Vi har lang og bred erfaring og et stort spekter av produkter og løsninger for håndtering og resirkulering av produksjonsavfall. Trenger du hjelp til å finne den rette løsningen for dine behov, hjelper våre eksperter deg.

Støvoppsamlere Vakuumsystemer Sandblåseutstyr Smøreutstyr  Klappventil for eksplosjonsisolering CARZ

Kontakt oss

Vi har lang erfaring med ulike utfordringer i ulike bransjer og våre eksperter er svært kunnskapsrike, hjelpsomme og profesjonelle. Hos oss kan du føle deg trygg på at vi tar vare på deg og dine behov. Du er alltid velkommen til å kontakte oss med alt fra enkle til mer kompliserte spørsmål. Hjertelig velkommen til Nederman.

Her kan vi kontaktes