Nedermans løsninger for materialhåndtering og resirkulering

Materialhåndtering og resirkulering

Gjenvinning og behandling av avfallsmaterialer for bedre lønnsomhet og tryggere miljøer

Nederman er en av verdens fremste eksperter på utvikling av løsninger for håndtering og resirkulering av produksjonsavfall. Våre produkter og løsninger for miljøeffektiv produksjon bidrar til bedre produksjonsøkonomi, tryggere arbeidsplasser og mindre miljøbelastning. La oss hjelpe deg med å gjøre utfordringene og kostnadene ved materialhåndtering til fortjeneste. Nederman tilbyr en komplett produksjonslinje og løsninger for:

 • Avsug og filtrering
 • ATEX-sertifiserte produkter for lettantennelige materialer
 • Vakuum- og transportløsninger
 • Oppbevaringsbeholdere og siloer
 • Utvinning, kompaktering og brikettering

Materialhåndtering og oppbevaring

Effektiv og trygg håndtering av prosesser og avfallsmaterialer lar arbeiderne konsentrere seg om kjernevirksomheten. Riktig håndtering og oppbevaring av materialer kan forhindre alvorlige ulykker, driftsavbrudd og til og med full stans i produksjonen. 

Nedermans utstyr og spesialdesignede løsninger vil optimalisere transport- og lagringskapasiteten og ivareta sikkerheten til de ansatte. Mange av produktene våre er ATEX-sertifiserte for lettantennelig støv, for å beskytte installasjonene dine mot støveksplosjoner. Nederman tilbyr en komplett produksjonslinje og løsninger for:

 • Trykklufts- og vakuumtransportsystemer
 • Syklonseparator og støvoppsamlere
 • ATEX-sertifiserte produkter 
 • Rør

Resirkulering i produksjon

I mange industrier ligger det ofte lønnsomme muligheter i resirkulering og gjenbruk av prosessmaterialer.  Nederman designer og anbefaler løsninger for optimalisering av materialgjenvinning og enten internt gjenbruk eller salg eksternt, for mange segmenter, blant annet metallindustri, treforedling, papirindustri, smykkeproduksjon og næringsmiddelindustri. Nederman tilbyr en komplett produksjonslinje og løsninger for:

 • Transportørsystemer
 • Avsug og filtrering
 • ATEX-sertifiserte produkter for lettantennelige produkter