Řešení Nederman pro zpracování a recyklaci materiálů

Zpracování a recyklace materiálů

Recyklace a zpracování odpadních materiálů pro zvýšení ziskovosti a bezpečnější prostředí

Společnost Nederman je jedním z předních specialistů v oblasti vytváření řešení pro zpracování a recyklaci toků výrobních odpadů. Naše výrobky a řešení pro ekologicky efektivní výrobu přispívají ke zlepšení ekonomiky výroby, zvýšení bezpečnosti pracovišť a omezení dopadů na životní prostředí. Manipulaci s materiály a související náklady vám pomůžeme proměnit v zisky. Společnost Nederman nabízí ucelenou řadu produktů a řešení pro následující aplikace:

 • Odsávání a filtrace
 • Výrobky s certifikací ATEX pro hořlavý prach
 • Podtlaková a dopravníková řešení
 • Úložné kontejnery a sila

Manipulace s materiály a jejich skladování

Efektivní a bezpečná manipulace s odpadními materiály a jejich zpracování umožní pracovníkům soustředit se na své hlavní zaměstnání. Správná manipulace a skladování materiálů zamezí vážným nehodám, přerušování výroby či dokonce zavření podniku. 

Zařízení a na míru navrhovaná řešení společnosti Nederman optimalizují vaše přepravní či skladovací kapacity a pomohou zajistit bezpečnost vašich zaměstnanců. Mnohé z našich výrobků mají certifikaci ATEX pro hořlavý prach, aby ve vašich podnicích eliminovaly nebezpečí výbuchu prachu. Společnost Nederman nabízí ucelenou řadu produktů a řešení pro následující aplikace:

 • Pneumatické a podtlakové přepravní systémy
 • Sila
 • Cyklóny
 • Filtry prachu
 • Předseparátory
 • Výrobky s certifikací ATEX 
 • Potrubní systémy

Výrobní recyklace

Řada průmyslových procesů nezřídka nabízí ziskové příležitosti k recyklaci a opětovnému využití odpadních materiálů.  Společnost Nederman působí v mnoha segmentech, jako je například obrábění kovů, zpracování dřeva, papíru, výroba šperků a zpracování potravin, kde navrhuje a doporučuje řešení optimalizace svozu materiálů pro interní opakované využití nebo externí prodej. Společnost Nederman nabízí ucelenou řadu produktů a řešení pro následující oblasti:

 • Odsávání a filtrace
 • Výrobky s certifikací ATEX pro hořlavé materiály