Nedermans lösningar för materialhantering och återvinning

Materialhantering och återvinning

Återvinning och bearbetning av avfall för ökad lönsamhet och säkrare arbetsmiljö

Nederman är en världsledande utvecklare av lösningar för hantering och återvinning av produktionsavfall. Våra produkter och lösningar för hållbar tillverkning bidrar till förbättrad produktionsekonomi, säkra arbetsplatser och lägre miljöpåverkan. Låt oss hjälpa till att förvandla materialhanteringskostnader till vinst. Nederman erbjuder produkter och helhetslösningar för:

 • Utsug och filtrering
 • ATEX-godkända produkter för brandfarliga material
 • Vakuum och transportörlösningar
 • Lagerbehållare och silos
 • Centrifugering, pressning och brikettering

Transport och förvaring av restmaterial

Med effektiv och säker hantering av process- och avfallsmaterial kan personalen fokusera på sina primära arbetsuppgifter. Smart hantering och lagring av spillmaterial kan förhindra allvarliga olyckor, haverier och till och med totalstopp i anläggningen. 

Nedermans utrustning och skräddarsydda lösningar optimerar din transport- och lagerkapacitet och bidrar till dina anställdas säkerhet. Många av våra produkter är ATEX-godkända för explosionsfarligt damm och hjälper till att skydda din anläggning mot dammexplosioner. Nederman erbjuder produkter och helhetslösningar för:

 • Pneumatiska och vakuumtransportörsystem
 • Mekaniska transportörer
 • Silos
 • Cyklonfilter och dammavskiljare
 • ATEX-godkända produkter 
 • Rör- och kanalsystem

Återvinning

I många industriprocesser finns det möjligheter till lönsam återvinning och återanvändning av material.  Nederman är verksam inom många branscher, exempelvis trä-, metall- och kompositbearbetning, svetsverkstäder och livsmedelsproduktion. Vi utvecklar lösningar för optimerad materialåtervinning för återanvändning eller vidareförsäljning. Nederman erbjuder produkter och helhetslösningar för:

 • Kylvätskefiltrering
 • Metallspåncentrifugering, pressning och brikettering
 • Transportsystem
 • Utsug och filtrering
 • ATEX-godkända produkter för brännbart material