Odsávání svařovacích dýmů zabraňuje zdravotním rizikům, zvyšuje produktivitu a zajišťuje dodržování předpisů

Zajištění čistého vzduchu ve svářečském průmyslu je zásadní pro prevenci vážných zdravotních rizik u svářečů, zvýšení produktivity a dodržování bezpečnostních norem. Vystavení svářečským dýmům-kouřům, které jsou považovány za známý karcinogen, vyžaduje bezpečné a vyhovující pracovní prostředí, které chrání svářeče.

Ať už provozujete malou svářečskou dílnu, svařování v terénu nebo rozsáhlou automatizovanou továrnu, společnost Nederman se snaží poskytovat řešení pro odsávání dýmu, která splňují vaše specifické požadavky. Bez ohledu na používanou metodu svařování, ať už jde o robotické, kobotové nebo ruční svařování, je účinné odsávání svářečského dýmu, kouře nezbytné pro ochranu svářečů, udržení produktivity a dodržování předpisů a nařízení.

Optimální odsávání kouře pro energeticky účinný a ziskový provoz

Zachycování a filtrování svařovacích dýmů spotřebovává energii, proto je důležité investovat do systému, který optimalizuje energetickou účinnost, aby se snížily provozní náklady a pomohlo se výrobcům dosáhnout jejich cílů v oblasti udržitelnosti. Faktory, jako je způsob zachycování, návrh průmyslové ventilace, výběr filtračních médií a správné servisní postupy / údržba, přispívají k tomu, jak energeticky efektivní může být odsávání kouře. 

Pro jednoduché i složité systémy přináší společnost Nederman odborné znalosti a špičkové technologie, které zajišťují optimální energetickou účinnost řešení odsávání digestoří našich zákazníků. 

Bezpečné a zdravé procesy svařování a řezání

Zdraví a bezpečnost svářečů jsou prvořadým hlediskem vzhledem k jejich zvýšenému riziku vážných onemocnění ve srovnání s jinými profesemi. Při svařování a tepelném řezání vznikají velmi jemné částice dýmu (< 1 μm), které jsou v dýchatelném rozmezí a mohou pronikat hluboko do plic a vstřebávat se do krevního oběhu. Dlouhodobé vystavení svářečským dýmům představuje širokou škálu zdravotních rizik, od mírného podráždění až po závažná a dlouhodobá onemocnění, jako je rakovina. Tato rizika zdůrazňují zásadní význam účinného zachycování a efektivní filtrace pro snížení expozice pracovníků v souladu s nejnovějšími zdravotními a bezpečnostními normami.

Zvýšení produktivity svařovacích operací

Produktivita při svařování nebyla nikdy tak důležitá jako dnes, a to kvůli řadě faktorů včetně nedostatku svářečů. Bezpečné a zdravé pracovní prostředí bez svářečského dýmu zvyšuje produktivitu díky snížení počtu absencí, většímu soustředění a motivaci pracovníků. Nekontrolované svářecí kouře se navíc mohou hromadit na strojích, elektrických rozvaděčích a inventáři, což vede k prodloužení prostojů a dalším nákladům na úklid. Snížení provozních nákladů v důsledku zvýšení produktivity a zkrácení prostojů je velkým přínosem účinné kontroly svářečského dýmu.

Dodržování právních předpisů 

Zdravotní a bezpečnostní organizace včetně HSE, ACGIH a OSHA stanovily přísné přípustné expoziční limity (PEL) pro termicky generované dýmy. Dokonce i materiály, které byly dříve považovány za méně nebezpečné, jako je měkká ocel, jsou nyní všeobecně považovány za karcinogenní a toxičtější materiály běžné při svařování nerezové oceli, jako je šestimocný chrom (Cr(VI)) nebo mangan, mají ještě přísnější limity expozice.

Dodržování předpisů lze nejlépe dosáhnout uplatněním hierarchie kontrolních opatření, která začíná snahou o odstranění nebo snížení nebezpečí na přijatelnou úroveň. Vzhledem k tomu, že ve svářečských aplikacích je obtížné toho dosáhnout, je nejběžnějším přístupem k dosažení hygienických norem zachytit dým u zdroje nebo v jeho blízkosti a snižit tak expozici v dýchací zóně svářeče.

Vzhledem k tomu, že výrobci investují do řešení pro automatizaci svařování včetně kobotů nebo robotů, je i nadále důležité při plánování těchto investic brát v úvahu odsávání kouře, aby byla zachována shoda s předpisy. Ačkoli expozice může být ve srovnání s ručním svařováním méně akutní, vyšší míra tvorby dýmu, která není kontrolována a migruje po celém závodě, může vystavit nebezpečí více pracovníků.

Věděli jste, že?

V roce 2019 Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) klasifikovala svářečský dým jako známý karcinogen, který může vést k rakovině plic.

Co je svařovací dým?

  • Svářecí dým nebo kouř je komplexní směs plynů a kovů, která vzniká v důsledku spalování použití základního kovu a přídavného kovu
  • Expozici pracovníka ovlivňuje mnoho faktorů, včetně způsobu svařování, intenzity proudu , druhu základního kovu a přídavných materiálů, tvaru dílu a místního prostředí.
  • Extrémně malé. Malá velikost představuje významné riziko vdechnutí a vyžaduje vysoce účinné filtry k zachycení

Filter status at your fingertips

Najděte správnou aplikaci pro optimalizaci vaší svařovací instalace

Přejděte na naše svařovací zařízení

Stáhněte si naši brožuru konceptu pro odsávání zplodin svařování

Download

Kontaktujte nás

Máme rozsáhlé zkušenosti s různými výzvami v průmyslu a naši odborníci jsou zkušení, vstřícní a profesionální. S námi se můžete cítit bezpečně. O vás a vaše potřeby se postaráme. Vždy se na nás můžete obrátit se vším od drobného dotazu až po ten složitější. Srdečně vás vítáme ve společnosti Nederman.

Zde nás můžete kontaktovat