Filtrace a odsávání kouře a dýmů od svařování a tepelného dělení

Průmyslová filtrace a odsávání kouře a dýmů od svařování pro bezpečnou a efektivní kovovýrobu a procesy dělení materiálu

Svářeči čelí celé řadě rizik způsobených nebezpečnými látkami, jež mohou vést ke zdravotním absencím či dokonce k předčasnému odchodu do důchodu. Při různých metodách svařování vznikají nejrůznější množství  dýmů a kouře obsahujicí zplodiny nebezpečných látek. Čím menší částice jsou, tím jsou nebezpečnější, neboť snáze proniknou hluboko do plic. Množství vzniklých svařovacích dýmů a zplodin závisí na typu svařování a použitých materiálech.  

Společnost Nederman nabízí kompletní portfolio přenosných, stacionárních, centrálních a na zakázku navržených řešení pro průmyslové odsávání a filtraci vzduchu a zmírnění účinků zplodin vzniklých během obvyklých svařovacích procesů včetně metod MIG, TIG, GMAW, FCAW či SMAW ve výrobním prostředí. Díky 75letým zkušenostem v oboru zajistíme posouzení aplikace, doporučíme řešení a implementaci, navrhneme systém, montáž, instalaci filtračních systémů, zabezpečíme uvedení do provozu, diagnostiku, programy služeb údržby, modernizaci starších systémů, pomoc s plněním předpisů či norem pro čistotu vzduchu a energeticky efektivní řešení. 

Automatické a robotické svařování

Poloautomatizované a robotizované svařování využívá přesné stroje a elektronické ovládací prvky pro svařovací a dělicí operace, jež dříve běžně prováděli svářeči. Vzhledem k tomu, že svařuje mechanické zařízení nebo robotické rameno, je nasazení odsávacího ramena obtížné, neboť by se muselo neustále přesouvat do blízkosti svařovacího bodu, aby dokázalo svařovací kouř a zplodiny účinně zachytit. Řešení společnosti Nederman pro poloautomatické a automatické svařovací procesy zahrnuje odsávané hořáky a digestoře k odvodu zplodin a dýmů.

Jako alternativu k digestořím a odsávacím ramenům lze použít hořákové odsávání škodlivin, jež je integrováno přímo v hořáku MIG. Odsávací systémy v hořáku odstraní zplodiny přímo v místě jejich vzniku – bez narušení funkce ochranného plynu. Tyto odsávací systémy jsou k dispozici jako mobilní odsávací jednotky pro jednoho uživatele nebo jako centrální odsávací systémy obsluhující několik pracovišť. 

Tepelné dělení

Některé procesy tepelného dělení zahrnují řezání kyslíkem, drážkování uhlíkovou elektrodou, řezání plazmovým obloukem a laserové řezání. Tyto procesy se mohou lišit menším či větším rozsahem aplikace. Mezi vedlejší produkty těchto procesů patří značné teplo, roztavený kov a kouřové zplodiny. Řešení se u jednotlivých aplikací liší, avšak v mnoha případech se kouř a dým vznikající procesem dělení odsávají roštem na vyvýšených stolech. Jinými účinnými řešeními jsou odsávání v blízkosti zdroje vzniku, digestořové systémy a v některých případech prostorová filtrace.

Odsávání u zdroje

Průmyslové odsávání a filtrace vzduchu přímo u zdroje vzniku zplodin je nejúčinnějším způsobem zachycení a odstranění škodlivin. Vyberte si nejúčinnější řešení pro vaše pracoviště! Společnost Nederman nabízí nejrůznější řešení k odstraňování zplodin a částic. Vaše volba závisí na tom, k čemu a jak často budete odsávání používat.

Řešení odsávání u zdroje

Odsávání zplodin přímo ve svařovacím hořáku

Řešení
K zachycení většiny nebezpečných zplodin svařování se svařovací hořák jednoduše připojí ke správné odsávací jednotce.

Výhody
Odsávání přímo ve svařovacím hořáku znamená jeho neustálou dostupnost a správnou polohu. Práce bude pružnější a míra zachycení je vynikající.

Odsávání odsávacími rameny

Řešení
Ramena jsou připojena k filtračnímu podtlakovému systému, jenž z nasávaného vzduchu odstraní znečišťující látky.

Výhody
Odsávací ramena jsou flexibilní, snadno se polohují a nepřekážejí při práci. Proces svařování není nijak ovlivněn. Míra zachycení je vynikající.

Mobilní odsávací a filtrační jednotky

Řešení
Mobilní odsávací a filtrační jednotky zplodin svařování lze v dílně snadno přemisťovat do míst, kde je odsávání zapotřebí.

Výhody
Provádí-li se svářečské práce na různých místech, je mobilní řešení tou nejlepší volbou. Polohovatelná odsávací ramena jsou stejně jako pevná ramena flexibilní, snadno se polohují a nepřekážejí při práci. Proces svařování není nijak ovlivněn.

Průmyslové svařování a brousicí stoly

Řešení
Stoly jsou vybaveny integrovaným odsáváním prachu , kouře a jiných částic vznikajících při svařování, broušení, leštění a jiných operacích.

Výhody
Toto řešení je vhodné pro fixní pracoviště. Odsávání probíhá po celé ploše stolu, takže není nutné nastavovat bod odsávání. Vynikající míra zachycování.

Odsávání pro svařovací roboty

Řešení
Odsávací hubice lze namontovat přímo na svařovací stroj k ochraně citlivé elektroniky a obsluhy dohlížející na provoz zařízení.

Výhody
Toto řešení je k dispozici ve dvou variantách: Odsavač se namontuje ke svařovací hubici nebo se nad robot namontuje digestoř. Obě řešení poskytují vynikající míru zachycení.

Výrobky a řešení

Máme dlouholeté a rozsáhlé zkušenosti a širokou nabídku produktů a řešení v oblasti odsávání dýmu ze svařování. Pokud potřebujete pomoci s nalezením správného řešení pro vaše potřeby, naši odborníci vám pomohou. 

Odsávací svařovací ramena a sběrná zařízení Odsavač kouře Odsavač Fume Eliminator 24/7 FilterCart FilterBox Odlučovač prachu FMC FilterCart

 

 

Stáhněte si naši brožuru konceptu pro odsávání zplodin svařování

Download

Kontaktujte nás

Máme rozsáhlé zkušenosti s různými výzvami v průmyslu a naši odborníci jsou zkušení, vstřícní a profesionální. S námi se můžete cítit bezpečně. O vás a vaše potřeby se postaráme. Vždy se na nás můžete obrátit se vším od drobného dotazu až po ten složitější. Srdečně vás vítáme ve společnosti Nederman.

Zde nás můžete kontaktovat