Sveising og skjærebrenning

Sveiseavsug for gode,trygge og effektive sveise og skjæreprosesser

Sveisere utsettes for mange typer risiko knyttet til farlige stoffer som kan føre til sykefravær eller tidlig pensjon. Ulike sveisemetoder produserer ulike mengder av gasser som inneholder ulike konsentrasjoner av skadelige stoffer. Desto mindre partiklene er, jo farligere blir dem. Da de er enklere å puste dypt ned i lungene. Mengden sveiserøyk som dannes avhenger av type sveising og hvilke materialer som brukes. 

Nederman tilbyr en komplett portefølje av bærbare, stasjonære, sentrale og tilpassede tekniske løsninger for kontroll og reduksjon av røyk i produksjonsmiljøer fra vanlige sveiseprosesser, inkludert MIG, TIG, GMAW, FCAW og SMAW. Med over 70 års bransjeerfaring kan vi tilby løsningsgjennomganger, anbefaling av løsninger og implementering, systemdesign, teknisk utvikling og installasjon, produkt- og systemstøtte, idriftssetting, diagnose- og vedlikeholdsprogrammer, oppgradering av eldre systemer, hjelp med å oppfylle krav og standarder for luftkvalitet, og energieffektive løsninger. 

Automatisk sveising og robotsveising

I halvautomatisk sveising og robotsveising bruker man presisjonsmaskiner og elektroniske kontroller for å utføre skjære- og sveiseoperasjoner som tidligere ble utført av en sveiser. Siden den mekaniske enheten eller robotarmen gjennomfører sveiseprosessen, er avtrekksarmer en stor utfordring, siden de må flyttes nært sveisepunktet for effektivt oppsug av røyken. Nedermans løsninger for halvautomatiske og automatiske sveiseprosesser inkluderer både punktavtrekk på verktøy og avsugshetter for sveiserøyk.

MIG-pistol med integrert sveiserøykavtrekk kan brukes som et alternativ til avsugshette og arm. Med punktavtrekk på sveisebrenneren fanges røyken opp direkte fra sveisebrenneren, uten at det ødelegger for dekkgassen. Avtrekkssystemene er tilgjengelige både som mobile, frittstående løsninger for enkeltbrukere og som sentralsystemer som betjener flere avtrekkspunkter. 

Skjærebrenning

Noen skjærebrenningsprosesser inkluderer autogenskjæring, kullstiftskjæring, plasmaskjæring og laserkutting. Disse prosessene kan variere fra små til store operasjoner. Høy temperatur, flytende metall og røykpartikler er noen av biproduktene fra disse prosessene. Løsningene varierer fra den ene operasjonen til den neste, men i mange tilfeller går avtrekk av gasser fra skjæreprosesser gjennom rister på et opphøyet bord. Andre effektive løsninger inkluderer punktavtrekk fra kilden, avsugshette, og i noen tilfeller filtrering av luften i omgivelsen.

Punktavsug

Punktavsug er den mest effektive metoden for å samle opp og transportere bort gasser. Velg den  mest effektive løsningen for din arbeidsplass! Nederman har ulike løsninger for å bli  kvitt gasser og støvpartikler. Hva du bør velge, avhenger av hva du skal bruke avsugssyste met til og hvor ofte du skal bruke det.

Punktavsugsløsninger

Punktavtrekk direkte på sveisebrenneren

Løsning
Sveisepistolen er enkel å koble til riktig avtrekksenhet for å fange opp det meste av den skadelige sveiserøyken.

Fordeler
Å ha avtrekket direkte på sveisepistolen sikrer at avtrekket alltid er tilgjengelig og riktig plassert. Arbeidet blir fleksibelt og oppsamlingsgraden er enestående.

Røykavsug med avsugsarmer

Løsning
Armene kobles til et vakuumfiltersystem som fjerner forurensning fra den filtrerte luften.

Fordeler
Avsugsarmene er fleksible, enkle å plassere, og de kommer ikke i veien under arbeid. De påvirker ikke sveiseprosessen. Veldig god oppsamlingsgrad.

Mobile røykavtrekk/filterenheter

Løsning
Mobile røykavtrekk fjerner sveiserøyk og er enkle å flytte rundt på verkstedet til der det er behov for avtrekk.

Fordeler
Hvis sveisearbeid foregår på ulike steder, vil en mobil løsning være det beste valget. I likhet med våre faste avsugsarmer, er de mobile armene fleksible og enkle å plassere, samtidig som de ikke kommer i veien for arbeidet. De påvirker ikke sveiseprosessen.

Industriell sveise- og slipebord

Løsning
Bordene har integrert avsug for røyk, støv og andre partikler som oppstår ved sveising, sliping, polering og lignende prosesser.

Fordeler
Denne løsningen egner seg for faste arbeidsstasjoner. Avsuget er like over bordoverflaten, slik at du ikke trenger å justere avtrekkspunktet. God oppsamlingsgrad.

Røykavsug for sveiseroboter

Løsning
Avsugsmunnstykkene kan monteres direkte på sveisemaskinen, som beskytter følsom elektronikk og operatører som kontrollerer fasilitetene.

Fordeler
Løsningen er tilgjengelig i to varianter: Avsug montert på sveisemunnstykket eller en hette montert over roboten. Begge løsningene gir god oppsamlingsgrad.

Produkter og løsninger

Vi har lang og bred erfaring og et stort spekter av produkter og løsninger innen sveiseavsug. Trenger du hjelp til å finne den rette løsningen for dine behov, hjelper våre eksperter deg.

MCP SmartFilter røyk- og støvopsamler - patronfiltre for høy luftstrøm LCP SmartFilter Avtrekksarmer for sveiserøyk og oppsamlere Fume Eliminator Fume Eliminator 24/7 FilterCart FilterBox Støvfilter FMC Luftrensetårn

Last ned brosjyren vår om sveiserøykavtrekk

Download

Kontakt oss

Vi har lang erfaring med ulike utfordringer i ulike bransjer og våre eksperter er svært kunnskapsrike, hjelpsomme og profesjonelle. Hos oss kan du føle deg trygg på at vi tar vare på deg og dine behov. Du er alltid velkommen til å kontakte oss med alt fra enkle til mer kompliserte spørsmål. Hjertelig velkommen til Nederman.

Her kan vi kontaktes