Svetsning och gasskärning

Utsugslösningar för hälsosammare, säkrare och effektivare metallbearbetnings- och skärningsprocesser

Svetsare utsätts för hälsofarliga ämnen som i värsta fall kan leda till sjukskrivning eller förtidspensionering. Olika svetsmetoder avger olika mängder rökgas med varierande koncentrationer av hälsofarliga ämnen. Ju mindre partiklar, desto farligare är de eftersom de kan dras ner djupare i lungorna. Mängden svetsrök som bildas beror på svetsmetod och material.  

Nederman erbjuder ett komplett utbud av mobila och stationära lösningar för kontroll och begränsning av hälsofarliga rökgaser från svetsning och skärning med vanliga svetsmetoder, bland annat MIG, TIG, GMAW, FCAW och SMAW. Med över 70 års branscherfarenhet kan vi erbjuda behovsanalys, lösningsrekommendation, systemdesign, produkt- och systemutformning, installation, driftsättning, operatörsutbildning, service- och underhållsavtal, uppgradering av äldre system, hjälp med efterlevnad av miljölagar och standarder, samt energieffektiva lösningar. 

Automatiserad svetsning och robotsvetsning

Halvautomatiserad svetsning och robotsvetsning använder maskiner och elektroniska styrsystem med mycket hög precision - arbetsmoment som tidigare utfördes manuellt. Eftersom arbetsmomentet utförs av en mekanisk enhet eller robotarm är utsugsarmar opraktiska eftersom de måste hållas nära svetslågan för att kunna fånga upp rökgasen. Nedermans lösningar för halv- och helautomatiserade svetsprocesser omfattar både utsug som monteras direkt på svetspistolen och utsugshuvar.

Som alternativ till utsugshuv och utsugsarm kan verktygsmonterade eller integrerade utsug för MIG-svetspistoler användas. Svetsmonterade utsugssystem suger ut svetsröken direkt från svetspistolen utan att påverka skyddsgasens funktion. Utsugssystem finns både som mobila lösningar lämpliga för en användare, och som fasta installationer med många utsugspunkter lämpliga från små till stora anläggningar.  

Gasskärning

Några exempel på gasskärning är syrgasskärning, plasmaskärning och laserskärning. Dessa metoder används i både stora och små projekt. Höga temperaturer, smält metall och rökgas är bara några av biprodukterna från dessa processer. Utsugslösningarna kan variera en del beroende på tillämpning, men i många fall sugs rökgaserna från skärprocessen ut genom galler på ett arbetsbord. Andra lösningar som visat sig vara effektiva är punktutsug direkt vid källan, utsugshuvar och lösningar som filtrerar omgivningsluften.

Utsug vid källan

Punktutsug vid källan är det effektivaste sättet att avlägsna svetsrök och rökgaser. Välj den effektivaste lösningen för din arbetsplats! Nederman erbjuder olika lösningar för utsug av rökgaser och partiklar. Vilket system du bör välja beror på vad utsuget ska användas till och hur ofta systemet ska användas.

Lösningar för punktutsug vid källan

Utsugsmunstycke monterat direkt på svetspistolen

Lösning
Svetsbrännaren ansluts enkelt till lämplig utsugsenhet för att avlägsna den farliga svetsröken.

Fördelar
Med ett utsug direkt på svetsbrännaren säkerställs både rätt funktion och korrekt placering. Svetsaren får ökad rörelsefrihet kombinerat med effektivare utsugning.

Utsugning med utsugsarmar

Lösning
Armarna är anslutna till ett vakuumfiltersystem som renar luften från föroreningar.

Fördelar
Utsugsarmarna är flexibla, lätta att flytta och är inte i vägen under arbetet. Svetsningsprocessen påverkas inte. Utmärkt utsugseffektivitet.

Mobila rökutsug/filterenheter

Lösning
Mobila punktutsug är idealiska för verkstaden och flyttas enkelt till platsen där de behövs.

Fördelar
Om svetsarbete ofta utförs på olika platsen är en mobil lösning det bästa alternativet. Liksom våra stationära utsugsarmar är den mobila enhetens armar flexibla, lätta att flytta och är inte i vägen under arbetet. Svetsningsprocessen påverkas inte.

Industriellt svets- och slipbord

Lösning
Dessa bord har inbyggd utsugning av rök, damm och andra partiklar som genereras vid svetsning, slipning, polering och liknande arbetsmoment.

Fördelar
Denna lösning är lämplig för stationära arbetsplatser. Utsugning sker direkt vid bordsytan vilket innebär att utsugspunkten inte behöver justeras. Utmärkt utsugningskapacitet.

Utsugning av svetsrök för svetsrobotar

Lösning
Utsugsmunstycken monteras direkt på svetsaggregatet vilket skyddar såväl känslig elektronik som operatörer.

Fördelar
Lösningen finns i två varianter. Ett utsug monterat på svetsmunstycket eller en huv monterad ovanför roboten. Båda lösningarna ger mycket goda resultat.

Våra produkter och lösningar

Vi har lång och gedigen erfarenhet och ett brett utbud av produkter och lösningar inom svetsröksutsug. Behöver du hjälp med att hitta rätt lösning för dina behov hjälper våra experter dig.

MCP SmartFilter rök- och dammuppsamlare - patronfilter för högt luftflöde LCP SmartFilter rök- och dammuppsamlare - patronfilter för mycket högt luftflöde Utsugsarmar för svetsrök och utsugsenheter Rökavskiljare FilterCart FilterBox Air Purification Tower

Ladda ner vår konceptbroschyr för utsugning av svetsrök

Download

Kontakta oss

Vi har lång erfarenhet av olika utmaningar i branschen och våra experter är mycket kunniga, hjälpsamma och professionella. Hos oss kan du känna dig trygg med att vi tar hand om dig och dina behov. Du är alltid välkommen att kontakta oss med allt från den lilla frågan till den mer komplicerade. Varmt välkommen till Nederman.

Här kan du kontakta oss