Rökutsug förebygger hälsorisker, förbättrar produktiviteten och säkerställer regelefterlevnad

Utsugslösningar för hälsosammare, säkrare och effektivare metallbearbetnings- och skärningsprocesser

Att säkerställa ren luft i svetsindustrin är avgörande för att förhindra allvarliga hälsorisker bland svetsare, öka produktiviteten och upprätthålla regelefterlevnad av säkerhetsstandarder. Exponering för svetsrök, ett känt cancerframkallande ämne, kräver säkra arbetsmiljöer som följer uppsatta regelverk för att skydda svetsare.

Vare sig du driver en liten svetsverkstad, fältsvetsning eller en storskalig automatiserad fabrik, tillhandahåller Nederman rökutsugningslösningar som uppfyller dina specifika krav. Oavsett vilken svetsmetod som används, en robot, cobot eller manuell, är en effektiv utsugning av svetsrök absolut nödvändig för att skydda svetsare, upprätthålla produktiviteten och efterlevnaden av regler och förordningar.

Optimal rökutsug för en energieffektiv och lönsam drift

Att fånga upp och filtrera svetsrök förbrukar energi vilket innebär att det är viktigt att investera i ett system som optimerar energieffektiviteten för att minska driftskostnaderna och hjälpa tillverkarna att nå sina hållbarhetsmål. Faktorer som infångningsmetod, industriell ventilationsdesign, val av filtermedia och korrekt service-/underhållsrutiner, bidrar till hur energieffektiv en rökutsug kan vara. 

Nederman tar med sig expertis och och branschledande teknik för både enkla och komplexa system för att säkerställa optimal energieffektivitet för våra kunders rökutsugslösningar.

 

 

Säkra och hälsosamma svetsnings- och skärningsprocesser

Svetsares hälsa och säkerhet är av största vikt med tanke på deras förhöjda risk för allvarlig sjukdom jämfört med andra yrken. Svetsning och termisk skärning genererar mycket fina ångpartiklar (< 1μm) som ligger inom det respirabla området och som kan penetrera djupt in i lungorna och absorberas av blodomloppet. Långvarig exponering för svetsrök kan medföra en stor räckvidd av hälsorisker, från milda irritationer till svåra, långvariga tillstånd som cancer. Dessa risker understryker den kritiska karaktären av en effektiv infångning och filtrering för att minska arbetarens exponering i enlighet med de senaste hälso- och säkerhetsstandarderna.

Ökad produktivitet vid svetsning

Produktivitet inom svetsning har aldrig varit viktigare på grund av en mängd olika faktorer, inklusive brist på svetsare. Säkra och hälsosamma arbetsmiljöer fria från svetsrök ökar produktiviteten genom minskad frånvaro, ökat fokus och ökad motivation. Dessutom kan okontrollerad svetsrök ackumuleras på maskiner, elskåp och inventarier, vilket leder till ökad stilleståndstid och extra driftskostnader. Minskade driftskostnader till följd av förbättrad produktivitet och minskad stilleståndstid är stora fördelar med en effektiv  kontroll av svetsrök.

Regelefterlevnad

Hälso- och säkerhetsorganisationer som HSE, ACGIH, OSHA har fastställt strikt tillåtna exponeringsgränser (PEL) för termiskt genererade ångor. Även material som en gång ansågs vara mindre farliga, såsom mjukt stål, är nu allmänt accepterat som cancerframkallande, och mer giftigt material som är vanligt vid svetsning av rostfritt stål såsom hexavalent krom (Cr(VI)) eller mangan, har ännu striktare exponeringsgränser.

Regelefterlevnad kan bäst uppnås genom att tillämpa hierarkin av kontroller som börjar med att försöka eliminera eller minska risken till acceptabla nivåer. Eftersom dessa är svåra att åstadkomma i svetsapplikationer, är tekniska kontroller som fångar upp röken vid, eller nära källan och minskar exponeringen av svetsarens andningszon den vanligaste metoden för att uppfylla kraven.

Eftersom tillverkare investerar i automationslösningar för svetsning såsom cobots eller robotar, är det fortfarande viktigt att överväga rökutsug när man planerar för dessa investeringar för att upprätthålla regelefterlevnaden. Även om exponeringen kan vara mindre akut jämfört med manuell svetsning, lämnas en högre rökutveckling okontrollerad, och en förflyttning genom fabriken kan utsätta fler arbetare för farorna.

Visste du att?

2019 klassificerade International Agency for Research on cancer (IARC) svetsrök som ett känt cancerframkallande ämne som kan leda till lungcancer.

Vad är svetsrök?

  • Svetsrök är en komplex blandning av gaser och metaller som härrör från den basmetall och tillsatsmetall som används
  • Många faktorer påverkar arbetarnas exponering, bland annat svetsteknik, strömstyrka, oädel metall, förbrukningsmaterial, detaljgeometri och lokal miljö
  • Extremt liten. Den mindre storleken utgör en betydande risk för inandning och kräver högeffektiva filter för att kunna fånga upp

Hitta rätt applikation för att optimera din svetsinstallation

Gå till våra svetsapplikationer

 

 

 

 

Global ledare inom industriella rökutsugnings- och filtreringslösningar

Med vår omfattande historia, erfarenhet, expertis och globala närvaro kan Nederman hjälpa dig att skapa en säker, produktiv, effektiv svetsverksamhet som agerar enligt uppsatta krav och riktlinjer.

  • Kompletta lösningar: Brett utbud av rökutsugslösningar som gör att vi kan tillhandahålla rätt produkt
  • Branschexpertis: Experter på ren luft sedan 1944 med tiotusentals framgångsrika installationer globalt
  • Kvalitet och tillförlitlighet: Svetsare runt om i världen litar på att våra produkter levererar ren luft varje dag i tuffa miljöer
  • Nyckelfärdigt tillvägagångssätt: Från design och driftsättning till service och underhåll, vi täcker allt du behöver 
  • Hållbar partner: Åtagande att leverera lösningar för ren luft för att hjälpa tillverkare att skydda människor, planet och produktion

Ladda ner vår konceptbroschyr för utsugning av svetsrök

Download

Kontakta oss

Vi har lång erfarenhet av olika utmaningar i branschen och våra experter är mycket kunniga, hjälpsamma och professionella. Hos oss kan du känna dig trygg med att vi tar hand om dig och dina behov. Du är alltid välkommen att kontakta oss med allt från den lilla frågan till den mer komplicerade. Varmt välkommen till Nederman.

Här kan du kontakta oss