Svařovací a brousicí stůl pro odsávání dýmů, prachu a dalších částic přímo od svařovacích a brousicích operací.
Ochranné závěsy jsou snadno přemístitelné a jsou vhodné pro svařování, broušení, obrábění, drcení apod. a pro dočasná nebo trvalá oddělení pracovišť.
Zařízení pro oddělení výbuchu určené pro zabránění přenosu výbuchu a jeho nebezpečných projevů proti směru odsávané vzdušiny.
Produkty a služby, které vám umožní vyhovět vašim zákazníkům a zároveň chránit lidi, planetu i výrobu.