Sveise- og slipebord med avtrekk av røyk, støv og partikler fra sveising og sliping.
Beskyttelsesgardinene er enkelt flyttbare, for sveising, sliping, drilling, fresing, osv., og er ideelle for avskjerming av midlertidige eller permanente arbeidsposter.
Eksplosjonsikret utstyr, designet for å forhindre overføring av farlige effekter/trykkbølger og flammer fra eksplosjoner i luftstrømmen.
Products and services that help you serve your customers to protect people, planet and production.