Svets- och slipbord för utsugning av rök, damm och partiklar vid svets- och sliparbeten.
Skyddsdraperierna är lätta att ställa upp och flytta vid svetsning, slipning, svarvning, fräsning, osv. Idealiska för avskärmning av tillfälliga eller permanenta arbetsplatser.
Products and services that help you serve your customers to protect people, planet and production.
Explosionsdämpande utrustning konstruerad för att minska skadeverkan och spridning av tryckvågor och lågor från explosioner.