Service

Øyeblikkelig støtte og tett samarbeid for å forhindre sammenbrudd og redusere unødvendige kostnader

Når du velger Nedermans premium-utstyr, velger du mer enn en bare produktet. Med utstyret får du tilgang til Nedermans verdensomspennende service- og delenettverk, som støtter deg med tjenester, brukerstøtte og deler uansett hvor du befinner deg.

For å gi deg støtte, har Nederman en pålitelig global leveringskjede for reservedeler. Med dette i tillegg til servicefunksjonene våre, hjelper vi deg med å minimere driftsavbrudd.

Vedlikehold

Tilstrekkelig profesjonelt vedlikehold av filtersystemer er viktig for å sikre optimal ytelse og minimere driftsavbrudd Serviceteamet vårt av godt kvalifiserte ingeniører sikrer overholdelse av regelverk og dine egne krav til installasjonen.

Vi er en partner du kan stole på for å redusere vedlikeholdskostnader og totale eierkostnader ved bruk av de beste materialene som er tilgjengelig. I de fleste tilfeller starter det med et inspeksjonsbesøk.

Nedermans tjenestetilbud

  • Servicekontrakter skreddersydd til behovene dine, inkludert inspeksjon av funksjoner, inspeksjoner av overholdelse av ATEX-krav og lovpålagte krav, forebyggende vedlikehold, reparasjoner, rådgivning og rapportering.
  • Problemsøking og hastereparasjoner
  • Utskifting med originale reservedeler
  • Ettermontering og oppgradering
  • Kundestøtte 
  • Serviceavtaler

Nedermans verdensomspennende servicenettverk er der for deg!