Čistý vzduch v obranných, vojenských zařízeních a servisních střediscích

Prach, kouř, olejová mlha a výfukové plyny z dieselových motorů jsou běžnými znečišťujícími látkami v zařízeních, která vyrábějí nebo servisují obranná zařízení. Svařování, obrábění kovů, broušení, dokončovací práce, zpracování kompozitních materiálů nebo výfukové plyny z vozidel - to vše jsou aplikace, při nichž vznikají škodliviny, před nimiž je třeba pracovníky chránit. Při mnoha z těchto procesů vznikají toxické kontaminanty, které při vdechování představují pro pracovníky značné riziko. Mnohé z těchto materiálů jsou také považovány za hořlavý prach, který vytváří riziko požáru nebo výbuchu, které je třeba zmírnit.

Řešení filtrace vzduchu a výfukových plynů pro výrobu vojenského vybavení

Jako přední světový dodavatel průmyslové filtrace vzduchu a zařízení pro odsávání výfukových plynů z vozidel jsme poskytovatelem komplexních řešení pro výrobu vojenské techniky a servisní zařízení. Díky naší široké nabídce řešení, zkušenostem a odborným znalostem vás provedeme výzvami a pomůžeme vám zvýšit efektivitu a bezpečnost vašich pracovníků i zařízení.

Co se rozumí pod pojmem zbrojní průmysl?

Zbrojní průmysl, nazývaný také obranný nebo vojenský průmysl, zahrnuje širokou škálu výrobních procesů, komerčních zařízení a servisních zařízení. Zde je několik příkladů zbrojního průmyslu, kde je odsávání prachu a kouře prvořadé: Co se rozumí pod pojmem zbrojní průmysl.

  1. Zbraně a vozidla - od jednoduchých zbraní a munice až po složitější vybavení, jako jsou rakety, letadla, drony, lodě, obrněná vozidla nebo dokonce satelity. Procesy svařování, obrábění kovů, CNC obrábění, pokročilé materiály, nátěry a další - to vše jsou běžné aplikace, kde je účinná filtrace nezbytná.

  2. Výstroj a materiál - oděvní textilie, zpracování potravin a lékařské přístroje jsou jen některé příklady. Prach a vlákna přenášená vzduchem jsou běžným nebezpečím, které je třeba kontrolovat.

  3. Komerční zařízení - Mohou sem patřit školicí místa, laboratoře, výzkumná a vývojová centra a zdravotnická zařízení. V těchto místech je běžné odsávání výparů, chemických látek nebo aerosolů.

  4. Servisní střediska - Servisní, údržbářská a opravárenská zařízení jsou velmi důležitou součástí vojenského průmyslu. Ochrana pracovníků při opravách a před výfukovými plyny z vozidel je velmi důležitá.

Problémy s hořlavým prachem ve zbrojním průmyslu

Mnoho materiálů používaných ve vojenských a obranných výrobcích se považuje za hořlavý prach. Kovový prach, titan, kompozity, hliník a prášky představují významné nebezpečí požáru nebo výbuchu. Je nezbytné zachycovat a filtrovat tento prach v souladu s nejnovějšími normami ATEX nebo NFPA, aby se zmírnilo riziko, které představuje pro pracovníky a zařízení. Řešení, zkušenosti a odborné znalosti společnosti Nederman pomáhají výrobcům ve všech odvětvích obranného průmyslu dodržovat předpisy a snižovat rizika požáru a výbuchu.

Vystavení toxickým svařovacím dýmům a kouři při výrobě vojenského vybavení

Svařování a výroba kovů jsou důležitým procesem pro mnoho vojenských a obranných výrobků. Stavba lodí, letadel a obrněných vozidel vyžaduje náročné svařování a vytváří velké množství kouře a dýmu. Bylo zjištěno, že svářečský dým je karcinogenem třídy I, a proto je zachycování a kontrola těchto dýmů nezbytné pro zajištění bezpečných a produktivních pracovních podmínek. Společnost Nederman nabízí širokou škálu řešení pro lokální zachycení zdroje, odsávání dýmu na hořáku a v prostředí pro velké sestavy, která mohou snížit expozici dýmu a zůstat v přijatelných expozičních limitech.

Ochrana servisních a údržbářských týmů před nebezpečnými výfukovými plyny a svářečskými výpary

Servis a údržba vojenských vozidel často vyžaduje jejich provoz v uzavřených prostorách. Výfukové plyny z těchto vozidel jsou známým karcinogenem a představují významné riziko pro techniky a zaměstnance v objektu. Nabízíme řešení pro odsávání výfukových plynů ze zdrojů a hadicové navijáky, které zabraňují expozici pro širokou škálu uspořádání vozidel a dílen.

Pro opravárenské práce při svařování nabízíme také přenosné zařízení pro odsávání výparů, které lze použít v uzavřených prostorách nebo na těžko přístupných místech, která jsou běžná v loďařském průmyslu.

 

Řešení čistého ovzduší pro vojenský průmysl

Máme pro Vás připraveny všechny potřeby od odsávání svářečských dýmů přes manipulaci s hořlavým prachem, průmyslové úklidy až po odsávání výfukových zplodin od vozidel.Odsávání hořlavého prachu Odsávání svářečského dýmu Průmyslové úklidy Odsávání olejové mlhy Odsávání výfukových plynů Navijáky na hadice, kabelové navijáky a mazání

 

Stáhněte si naši brožuru konceptu pro odsávání zplodin svařování

Download

Máme řešení, odborné znalosti a zkušenosti, abychom vojenskému průmyslu dodali řešení pro čistý vzduch.

  • Odbornost a zkušenosti v oboru - odborníci na čistý vzduch od roku 1944 s tisíci úspěšnými instalacemi po celém světě.
  • Odborné znalosti v oblasti hořlavých prachů - Společnost Nederman je celosvětovým lídrem v oblasti dodržování předpisů ATEX a NFPA a tyto znalosti využívá v procesu návrhu, instalace a údržby.
  • Rozsah řešení - Naše řada odsávacích a vysokovakuových odlučovačů prachu nám umožňuje splnit jedinečné potřeby zákazníků.
  • Kvalita a spolehlivost - Řešení navržená s vysokou kvalitou a reálností zajišťují dlouhou životnost a zabraňují nákladným odstávkám. Certifikace ISO 9001 a 14001.
  • Globální přítomnost - Regionální prodejní kanceláře a partnerské sítě jedinečným způsobem umožňují společnosti Nederman podporovat zákazníky kdekoli na světě.
  • Udržitelnost - Závazek k udržitelným řešením pro čistý vzduch, která jsou energeticky účinná a využívají odpadní materiál.

Kontaktujte nás

Máme rozsáhlé zkušenosti s různými výzvami v průmyslu a naši odborníci jsou zkušení, vstřícní a profesionální. S námi se můžete cítit bezpečně. O vás a vaše potřeby se postaráme. Vždy se na nás můžete obrátit se vším od drobného dotazu až po ten složitější. Srdečně vás vítáme ve společnosti Nederman.

Zde nás můžete kontaktovat