Řídicí a monitorovací systémy

Optimalizovaný výkon filtrace díky inteligentnímu řízení proudění vzduchu

Kontrolní a monitorovací zařízení pro odsávání prachu a výparů jsou zásadní pro bezpečnost a efektivitu v průmyslových procesech. Tyto nabídky poskytují řešení šitá na míru pro širokou škálu potřeb zákazníků a zároveň bezproblémově spolupracují s filtračními jednotkami Nederman, aby bylo zajištěno účinné odsávání prachu a výparů atd.. Když jsou tato zařízení připojena k platformě Nederman Insight, nabízejí pokročilé možnosti monitorování a ovládání, včetně cloudové analýzy filtrace, alarmů, vzdáleného monitorování a proaktivního odstraňování problémů, což dále optimalizuje výkon a zajišťuje bezpečnější pracovní prostředí.

Systém Nederman SAVE nabízí dokonalou optimalizaci a zvýšení výkonu vašeho nového nebo stávajícího průmyslového filtračního systému. Systém SAVE s využitím provozních informací ze strojů nebo procesů určuje množství vzduchu a tlak potřebný pro správné odsávání prachu a bezpečnou přepravu materiálu, což vede ke snížení spotřeby energie, rizika požáru a výbuchu a doby údržby. Tato všestranná technologie dokáže optimalizovat filtrační systémy pro různé procesy, jako je výroba dřeva, svařování a aplikace suchého prachu. Systém Nederman SAVE také podporuje průmyslová odvětví v jejich transformačním úsilí tím, že poskytuje řešení pro správu energií, dodržování předpisů, bezpečnost a ochranu zdraví a sledování procesních dat pro automatizaci, digitalizaci a investice do Průmyslu 4.0.
Řešení Insight Control and Monitoring poskytují komplexní řídicí a monitorovací platformu pro filtrační systémy. Využívají Insight Control, digitální dotykový ovladač, který ovládá systém, shromažďuje data ze senzorů a prezentuje je v uživatelsky přívětivém rozhraní. Ovladač vyhovuje standardům průmyslových alarmů a funguje jako brána pro připojení ke cloudové platformě IIoT společnosti Nederman, Insight. Tato technologie optimalizuje filtrační systémy pro různé procesy, včetně výroby dřeva, svařování a aplikací suchého prachu.