Ventilátory a čerpadla

Ventilátory a čerpadla pro odsávací a filtrační systémy

Nederman má širokou škálu ventilátorů a vývěv pro malá až velká množství vzduchu. Energeticky úsporná řešení pro váš systém odsávání a filtrace kouře a odsávání výfukových plynů vašeho vozidla.

Široká škála kompaktních a jednoduchých středně velkých ventilátorů pro snadné použití s produkty odsávání a filtrace Nederman.
Široká škála středně velkých ventilátorů pro odsávání dýmů a filtrační systémy a pro odsávání výfukových plynů.
Instalací energeticky úsporných ventilátorů NCF spolu s dalšími produkty Nederman ušetříte čas a snížíte energetické nároky.
RBU
Ideální zařízení pro zdroj podtlaku v rozsáhlých systémech, kde je zapotřebí vysokého podtlaku pro překonání velké tlakové ztráty v dlouhých a rozvětvených systémech.
VAC
Pro odsávání svařovacích dýmů, prachu z pískování a broušení a také pro úklid. Vhodný i pro venkovní instalaci.
Combifab je řada radiálních ventilátorů s vysokou účinností a tichým provozem pro dopravu čistého vzduchu a vzdušin znečištěných prachem a odpadními látkami a také pro dopravu velkých množství metriálů jako jsou piliny a třísky.
Frekvenčně řízená vysokopodtlaková kompaktní jednotka pro vysávání hořlavého prachu.
Wide range of industrial radial fans type NF designed for use in extraction systems including Nederman dust collectors.