Široká škála kompaktních a jednoduchých středně velkých ventilátorů pro snadné použití s produkty odsávání a filtrace Nederman.
Široká škála středně velkých ventilátorů pro odsávání dýmů a filtrační systémy a pro odsávání výfukových plynů.
Instalací energeticky úsporných ventilátorů NCF spolu s dalšími produkty Nederman ušetříte čas a snížíte energetické nároky.
VAC
Pro odsávání svařovacích dýmů, prachu z pískování a broušení a také pro úklid. Vhodný i pro venkovní instalaci.
RBU
Ideální zařízení pro zdroj podtlaku v rozsáhlých systémech, kde je zapotřebí vysokého podtlaku pro překonání velké tlakové ztráty v dlouhých a rozvětvených systémech.