Centrální úklidové systémy

Společnost Nederman nabízí produkty a řešení pro udržitelnou a ekologicky efektivní výrobu

Čistý vzduch je základním kamenem udržitelné výroby. Průmyslová činnost se přizpůsobuje  měnícímu se světu zvyšováním udržitelnosti výroby, zaváděním pružnějších a efektivnějších výrobních systémů, zvyšováním bezpečnosti na pracovištích a uplatňováním stejných výrobních norem všude, kde působí.

Naši zákazníci usilují o zvýšení ziskovosti maximalizací efektivity svých provozů. Chtějí splňovat vysoké standardy ochrany životního prostředí a chránit zaměstnance před škodlivinami a prachem. Společnost Nederman nabízí pomoc ve všech směrech – a takto vytváříme hodnoty.

Nabízíme řešení odpovídající vysokým nárokům a měnícím se potřebám, čímž zákazníkům pomáháme maximalizovat efektivitu výroby, zlepšovat pracovní prostředí a omezovat dopady na životní prostředí – často i s delší než 20letou společnou historií. To vše s co nejnižšími náklady po celou dobu životnosti výrobku.

Nederman je přední světovou společností nabízející ekologické technologie s filtračními, čisticími a recyklačními řešeními k zajištění ekologicky efektivní výroby v náročných průmyslových prostředích. Společnost Nederman již přes 70 let vyvíjí výrobky a řešení k omezení zátěže na životní prostředí a ochraně osob před škodlivými částicemi, vlákny, prachem, plyny, zplodinami a olejovou mlhou.

Výhody výrobků a řešení Nederman

Výrobky a řešení společnosti Nederman přispívají k omezení dopadu na životní prostředí a vytváření bezpečného čistého pracovního prostředí se současným zvyšováním efektivity výroby.

 

  • Čisté a bezpečné pracovní prostředí
  • Omezení znečištění vzduchu 
  • Nižší ekologické poplatky
  • Zajištění souladu se zákony a předpisy
  • Zlepšení kvality konečných produktů
  • Efektivita výroby
  • Hospodárné řízení zdrojů a odpadů
  • Zlepšení provozuschopnosti
  • Optimalizované využívání energií


 

 

 

Kontaktujte nás

Máme rozsáhlé zkušenosti s různými výzvami v průmyslu a naši odborníci jsou zkušení, vstřícní a profesionální. S námi se můžete cítit bezpečně. O vás a vaše potřeby se postaráme. Vždy se na nás můžete obrátit se vším od drobného dotazu až po ten složitější. Srdečně vás vítáme ve společnosti Nederman.

Zde nás můžete kontaktovat