Ramena pro odsávání dýmů a záchyt nečistot a pachů například od lepení nebo při práci s rozpouštědly. Flexibilní, ekonomické a pohodlné řešení pro čistá pracovní prostředí bez škodlivin například v laboratořích a v elektrotechnice.
Odsávací polohovatelná ramena Nederman Standard jsou určena zejména pro odsávání dýmů, výparů a menších množství nevýbušného prachu, se středními nároky na množství odsávaného vzduchu. Typickými instalacemi jsou svářecí školy nebo aplikace v lehké strojírenské výrobě.
Odsávací polohovatelná ramena Nederman Original jsou perfektní řešení pro odsávání svařovacích dýmů a prachu v mnoha typech dílen.
Polohovatelné odsávací rameno NEX MD stojí na vrcholu výkonové řady odsávacích ramen, pokud jde o požadavky na průtok a odsávání při vysokých teplotách. Odsávací rameno je uzpůsobeno pro odsávání velkých množství kouře, výparů a nevýbušného prachu.
Odsávací rameno pro odsávání velkého množství prachu a dýmu tam, kde jsou vyžadovány vysoké výkony odsávání. Polohovatelné odsávací rameno NEX HD pro odsávání kouře a prachu je na vrcholu výkonové řady a zvládá odsávání kouře a prachu i při vyšších teplotách.
Svařovací a brousicí stůl pro odsávání dýmů, prachu a dalších částic přímo od svařovacích a brousicích operací.
Odsávací rameno v nevýbušném provedení (dle ATEX) pro aplikace, kde hygiena je nejvyšší prioritou.
Odsávací rameno v nevýbušném provedení (dle ATEX) s kyselinám odolném provedení s nerezovým mechanismem a dýmníkem. Splňuje i ty nejpřísnější požadavky na provedení pro prostředí s výbušnými plyny nebo prachy a s velmi vysokými nároky na hygienu.
Spolehlivé a funkční řešení pro všechny typy stojících vozidel. Dostupný včetně balanceru nebo pevného závěsu výfukové koncovky.
Pružinový naviják pro odsávání výfukových plynů.
Elektromotorem poháněný hadicový buben pro odsávání spalin zejména z dieselových motorů. Ideální volba pro dílny s vysokým stropem, s mostovými jeřáby atd. a místa, kam zajíždění vyšší vozidla. Ovládání pomocí samostatné jednotky buď na kabelu nebo pomocí dálkového ovládání.
Výfukové koncovky pro vysoké teploty (gumové a kovové) vhodné pro rozličné typy výfukových potrubí a systémů, včetně motorů plnicích evropský standard EURO 6.
Odsávací rameno pro výfukové plyny se snadným pohybem na odsávací kolejnici vhodné pro všechny typy servisů. Velmi vysoká účinnost odsávání. Jedno zařízení může sloužit pro více servisních stání.