Centrum znalostí Nederman s přehledem a novinkami k informování uživatelů

Znalosti ke zlepšování vašeho podnikání!

Na tomto místě shromažďujeme informace a sdílíme poznatky, jež vám mohou pomoci zlepšit podnikání. Vracejte se sem často!

Obsah filtru:

Odstranění olejové mlhy z pracovního prostředí bylo pro společnost Schalins skvělým rozhodnutím

31. 5. 2017

Společnost Schalins se potýkala s problémem nedostatečného odsávání olejové mlhy z pracovního prostředí a zachycováním zlatého prachu v potrubních systémech. Důsledkem bylo nezdravé pracovní prostředí, riziko vzniku alergií a ztráty zisku. K zajištění zdravějšího pracoviště a snížení nákladů na údržbu se firma Schalins rozhodla nainstalovat filtr Nederman Filtac OSF 2000 s jímkou na zlatý prach a částice.

Zlepšete kvalitu vzduchu a energetickou účinnost optimalizací účinnosti zachycování zplodin s kloubovými odsávacími rameny Nederman

4. 4. 2017

Jak zajistit bezpečné a čisté laboratorní pracovní prostředí pomocí kloubových odsávacích ramen? Zachycování škodlivin je jednou z klíčových technologií společnosti Nederman. Společnost Nederman zveřejnila ve spolupráci s dánskou technickou univerzitou v Kodani dokument White paper, jenž popisuje vliv příčného průvanu, pozice digestoře, typu digestoře a těla obsluhy na míru zachycování zplodin. Poskytuje také doporučené způsoby optimalizace systému odsávání k dosažení vysoké účinnosti zachycování při nízké spotřebě energie.

Jeden z největších evropských výrobních závodů na automobilové motory a vozidla si k vyčištění vzduchu od olejové mlhy vybral společnost Nederman

27. 2. 2017

Jedna výrobní firma stanula nedávno před výzvou řešení neefektivní techniky filtrace olejové mlhy na výrobní lince bloků motorů. Po instalaci řešení Nederman k odsávání olejové mlhy založeného na technologii FibreDrain je nyní vzduch čistý, snížily se nároky na údržbu a došlo ke zlepšení pracovního prostředí.

Mazání minimálním množstvím maziva (MQL) představuje nový standard procesu čištění vzduchu v kovovýrobě

16. 1. 2017

MQL je řešení snižující spotřebu oleje a vody v kovoobráběcích procesech s přínosem v podobě značné úspory nákladů. S nárůstem rychlosti výroby a zpracování kovů vzrostla potřeba používání řezných a mazacích médií, známých pod názvem chladicí kapaliny. Údržba chladicích kapalin může být velmi nákladná. Řešení MQL umožní dosáhnout významné úspory se snížením dopadu na životní prostředí omezením spotřeby oleje a vody.