Řešení odsávání zplodin svařování

Odsávání dýmu ze svařování a řezání

Odsávání dýmu přímo u zdroje jejich vzniku je při svařování a tepelném dělení nejefektivnějším řešením

Všude, kde je toto řešení realizovatelné, se odsávání u zdroje ukázalo nejúčinnější a nejefektivnější metodou zachycení a odstranění škodlivin vznikajících při svařování. Použití této metody minimalizuje rizika vystavení svářeče nebo obsluhy zařízení nebezpečným zplodinám. 

Potřebné součásti ke správnému zachycení dýmu - kouře ze svařování tvoří snadno umístitelný odsavač s vhodně tvarovanou hubicí. Čisté a bezpečné pracovní prostředí vytvoříme vhodným prouděním vzduchu filtrem ve spolupráci s pozorným svářečem, jenž hubici správně umístí.  

Odsávací ramena

Nejběžnějším řešením odstraňování zplodin vznikajících při svařování jsou odsávací svařovací ramena. Společnost Nederman nabízí širokou škálu odsávacích ramen pro menší prostory a ramena pro rozsáhlé instalace vyžadující delší než 10metrový dosah. Společnost Nederman vyrábí celou řadu odsávacích ramen v nejrůznějších provedeních, s maximální flexibilitou a snadným umisťováním, jež vyhoví mnoha aplikacím. Ramena lze osadit na stacionární i mobilní podtlakové a filtrační jednotky.

Hořákové odsávání

Jako alternativu k odsávacím ramenům lze použít hořákové odsávání dýmu a kouře, jež je integrováno přímo v hořáku MIG. Tyto systémy jsou navrženy tak, aby zplodiny účinně odstraňovaly bez narušení funkce ochranného plynu a kvality svaru. Systémy jsou dostupné pro jednotlivce i stovky uživatelů současně.

Digestoře 

Existují případy, jako je například svařování velkých obrobků, robotické svařování, plazmové či laserové řezání, kdy odsávání u zdroje vzniku zplodin nelze efektivně implementovat. Tyto systémy mohou vyžadovat rozsáhlejší návrh aplikace k maximalizaci odsávání kouře se současnou minimalizací zachyceného vzduchu k vytvoření energeticky účinného systému. 

Spodní a zadní odtah odsávání

Dalšími metodami odsávání jsou odsávací stoly se spodním odtahem a digestoře se zadním odtahem. Odsávací stoly a digestoře se často používají jako náhrada za tradiční svařovací pracovní stoly ke svařování drobnějších dílců nebo v situacích, kdy jsou odsávací ramena nepraktická.

Prostorová filtrace

Nelze-li systémy odsávání u zdroje použít z důvodu velikosti či tvaru svařovaného dílce, může být alternativou k dosažení určitého stupně odstranění zplodin svařování využití prostorové filtrace.