Systémy odsávání výfukových plynů vozidel pro hasičské a záchranné stanice

Hasičské a záchranné stanice

Systémy odsávání výfukových plynů s rychlým odváděním pro bezpečné a efektivní odsávání škodlivin a plynů

Výfukové plyny se v prostorách každé hasičské či záchranné stanice vyskytnou pokaždé, když motory spalují naftu. Jedná se o složitou směs tisíců plynů a částic (sazí) obsahující několik toxických a ovzduší znečišťujících látek. Patří mezi ně řada známých či domnělých karcinogenních látek (benzen, arsen a formaldehyd). Výfukové plyny obsahují ještě další škodlivé znečišťující látky včetně oxidů dusíku. V dlouhodobém horizontu je opakovaná expozice stejně nebezpečná jako vystavení působení cigaretového kouře. Výfukové plyny se šíří do oblastí, kde hasiči jedí, spí a pracují. Pronikají dokonce i do oděvů. Podle provedených studií je výskyt rakoviny mezi hasiči mimořádně vysoký. Naše systémy odsávání výfukových plynů dokáží pomoci tuto vysokou míru snížit.

Hasičská auta, sanitky a jiná pohotovostní vozidla musí být vždy připravena okamžitě opustit stanici. Systémy Nederman k odsávání výfukových plynů vozidel s rychlým odváděním jsou tedy optimální volbou pro záchranné stanice. Systémy odsávání výfukových plynů zajistí rychlé odvedení škodlivin ze stanice a přispívají k bezpečnému a efektivnímu odsávání škodlivin a plynů.

Systém Nederman k odsávání výfukových plynů pro hasičské a záchranné stanice

Vytvoření optimálního řešení pro zdravé, bezpečné a ergonomické hasičské či záchranné stanice nedokáže vytvořit lépe nikdo jiný než společnost Nederman. Jediný dodavatel vám zajistí nejkomplexnější řešení splňující nejnovější standardy s využitím špičkových technologií. Provedeme vás celým procesem – od plánování a návrhu až po uvedení do provozu, údržbu a servisní podporu. S více než 60letými zkušenostmi a více než 100 000 instalací v záchranných stanicích se nám nikdo nevyrovná. 

  • Odsávací zařízení přímo na koncovce výfuku
  • Snadné a ergonomické připojení odsávacích koncovek
  • Automatické a bezpečné odpojení odsávacích koncovek při výjezdu vozidel ze stanice
  • Rychlý výjezd ze záchranných stanic

Rozlitý olej a neuklizené hadice – to jsou jen některé z možných nebezpečí na hasičských a záchranných stanicích. Prosperující pracoviště s imidží vysoké kvality charakterizuje bezpečnost, čistota a dobrá organizovanost stanice. Společnost Nederman nabízí nákladově efektivní produkty a kompletní systémová řešení k odsávání výfukových plynů vozidel a prachu přímo u nářadí. Provedeme vás celým procesem projektování a plánování instalace, obsluhou i údržbou. Můžeme vám nabídnout systém odvodu výfukových spalin splňující specifické potřeby vašich prostor, jenž bude odpovídat vašemu rozpočtu. 

Výhody řešení Nederman 

Zajištění bezpečných a ergonomických pracovišť
Už žádná zranění způsobená klopýtnutím přes zamotané hadice či kabely na podlaze dílny. Vzduch, voda, olej a napájecí zdroje jsou vždy pohotově k dispozici tehdy a tam, kde je právě potřebujete. A jestliže s nimi nepracujete, nijak nepřekáží.

Zabezpečení zdravého a čistšího prostředí
Výfukové plyny a výfukové zplodiny, prach z broušení, svařovací dýmy a kouř atd. jsou nebezpečné pro lidské zdraví a snižují produktivitu. Naše odsávací řešení odstraní všechny škodliviny přímo u zdroje jejich vzniku. 

Snížení opotřebení zařízení
K poškození hadic a kabelů dochází především mechanickým opotřebením. Zajistíme, aby žádné napájecí systémy nezůstávaly na podlaze, kde je mohou poškodit osobní či nákladní automobily.