Filtrace olejové mlhy

Filtrace olejové mlhy

Řešení odsávání mlhy pro vaše pracoviště 24/7

 Olejová mlha téměř vždy zamastí prostředí, zařízení i výrobky. Moderní kovoobráběcí stroje často řídí citlivá elektronika, a produkci tak snižují neplánovaná přerušení provozu, k nimž dochází v důsledku znečištěných obvodových desek s plošnými spoji. Manipulační zařízení a jednotlivé výrobky pokryté tenkou vrstvou oleje nejsou z hlediska pracovních zvyklostí přijatelné a dozajista nesvědčí výrobě. Odstraňování olejové mlhy sehrává proto zásadní úlohu při zajišťování bezpečnosti a čistoty na pracovišti. 

Problémy související s olejovou mlhou

Olejová mlha má vliv na zdraví obsluhy strojů, přerušuje výrobu a usazuje se v celém prostoru. Podlahy i pracovní plochy jsou tak kluzké. Při téměř všech obráběcích operacích vzniká určité množství olejové mlhy. Olejová mlha je aerosol tvořící se při použití oleje pro chlazení a mazání během obrábění kovů a některých plastových komponent. Olejový kouř se vytváří v okamžiku, kdy se olej dostane do kontaktu s horkým opracovávaným povrchem, vypaří se a kondenzuje v podobě submikronových částic. 

Je dobře známo, že dlouhodobá a opakovaná expozice olejovým produktům může škodit zdraví. Z tohoto důvodu musí být ve všech pracovních podmínkách zajištěna dostatečná ventilace. Olejové emulze běžně obsahují 90-95 % vody. Zbytek tvoří rozpustný olej. Olejová mlha se skládá z aerosolů z oleje nebo emulze oleje a vody. Minerální kapaliny na bázi oleje, které se používají pro obrábění kovů, jsou známy jako čisté řezné oleje neboli oleje bez přísad. Emulze obvykle obsahují mnoho skrytých přídatných látek. 

 Kvalitní a pevná řešení pro vysoce účinnou filtraci vzduchu

Řešení Nederman pro filtraci olejové mlhy jsou určena pro kontinuální provoz v náročných aplikacích proudění vzduchu. Naše unikátní technologie FibreDrain ™ zajišťuje vynikající separační výkon a dlouhou životnost filtračních médií, čímž minimalizuje celkové náklady a zajišťuje naprostý klidný provoz. K dispozici je široká škála filtrů, které pokrývají celé spektrum od mokrých po středně mokré a polosuché (MQL) až suché aplikace.

Filtry olejové mlhy Nederman mají jedinečný, speciálně upravený povrch vláken, který umožňuje, aby se shromážděné kapičky spojily, rostly v průsečících vláken a nakonec odtékaly gravitací z filtračního média. Tato technologie, zvaná FibreDrain ™, zajišťuje vynikající účinnost i v těch nejnáročnějších podmínkách při nepřetržitém provozu.Filtry neabsorbují ani nezanášejí olejem. Místo toho je díky systému FibreDrain ™ vzduch důkladně vyčištěn a je možné získat a znovu použít maximální množství chladiva.

 

 Filtry olejové mlhy FibreDrain od společnosti Nederman

  • Jedinečná technologie FibreDrain® zaručuje prvotřídní výkon v nepřetržitém provozu.                                                       
  • Vynikající účinnost odvádění kapaliny zajišťuje maximální regeneraci chladicí kapaliny a snižuje její spotřebu.
  • Díky své konstrukci vyniká FibreDrain dlouhou životností a nízkými provozními náklady.
  • Široké spektrum složení filtrů, jež bude vyhovovat většině aplikací.
  • Na míru navržené modulární systémy pro velké centralizované soustavy.
  • Bezproblémově budou fungovat i v budoucnu. Lze je totiž upravit podle nových parametrů 

                                                                                 

Naše filtry olejové mlhy FibreDrain™ lze používat pro emulze (olejovou mlhu), čistý olej (olejový kouř) a oleje pro mikromazání (MQL). 

 Jak to funguje

Zařízení FibreDrain® pro olejovou mlhu, která vyrábí společnost Nederman, odsávají olejovou mlhu a olejový kouř u zdroje, tedy přímo u kovoobráběcího stroje, ať už krytovaného, nebo otevřeného. Vzduch kontaminovaný olejem prochází nízkou rychlostí vrstvami stlačeného filtračního média.

Proud vzduchu vstupuje ve spodní části filtrační jednotky a prochází směrem vzhůru přes filtrační kazety. Filtrační komín se vyznačuje postupnou filtrací, což znamená, že čím menší je částice, tím dále pronikne do filtru ve směru proudění vzduchu. Zachycená mlha je gravitačně svedena z filtrační plochy do jímky sběrače.

Chcete-li se dozvědět více, podívejte se na toto video.

Kontaktujte nás