Odsávání a zpracování dřevního odpadu dřevozpracujícího průmyslu

Zákony a předpisy pro dřevozpracující průmysl

Směrnice pro hořlavý prach – ATEX a NFPA – pro zvýšení bezpečnosti na pracovišti

Téměř všechna nová i stávající pracoviště na světě musí splňovat předpisy stanovené směrnicemi ATEX či požadavky normy NFPA pro hořlavý prach. Zaměstnavatelé jsou povinni vyhodnotit a klasifikovat své pracovní prostředí ke stanovení rizik. Zpracující a výrobní zařízení musí také splňovat předpisy týkající se technických a právních norem. Povinná Směrnice EU pro zařízení platí pro veškerá strojní zařízení uváděná na evropský trh a stanovuje odpovědnost výrobce v oblasti prevence vznícení a minimalizace účinků výbuchu.

 Společnost Nederman nabízí systémy odsávání prachu splňující požadavky směrnic ATEX a NFPA

  • Byla ověřena schopnost filtru odolat deflagraci se správnými bezpečnostními zařízeními
  • Shodu se směrnicemi ATEX a NFPA zajišťují panely k odlehčení výbuchu
  • Riziku šíření výbuchu lze zamezit instalací bezpečnostních zařízení, jako jsou rotační ventily, zpětné klapky atd.
  • Ventilátory s certifikací ATEX k manipulaci s potenciálně hořlavým prachem
      

Sdílejte naše znalosti

Zobrazit vše