Řešení Nederman pro zpracování a recyklaci materiálů

Efektivita výroby při zpracování a recyklaci materiálů

Efektivní manipulace a skladování zajišťuje nepřetržitý tok materiálu k dalším procesům krátkou cestou a udržuje bezpečnost zaměstnanců

Efektivní manipulace a skladování zajišťuje nepřetržitý tok materiálu k dalším procesům krátkou cestou a udržuje bezpečnost zaměstnanců. Nesprávná manipulace a skladování materiálů může vést k nehodám či prostojům.

Zařízení Nederman k manipulaci a skladování materiálu optimalizují přepravní či skladovací kapacity a pomohou zajistit bezpečnost vašich zaměstnanců. Řada z výrobků Nederman ke zpracování a skladování materiálu má certifikaci ATEX pro hořlavý prach, aby ve vašich podnicích eliminovaly nebezpečí výbuchu prachu.

Řešení Nederman pro zpracování a skladování materiálu zahrnují:

  • Pneumatické přepravní systémy
  • Mechanické dopravníky
  • Sila
  • Cyklónové filtry a odlučovače prachu
  • Potrubní systémy
  • Výrobky s certifikací ATEX 

Výrobní recyklace

Chladící kapaliny jsou životně důležitou součástí obráběcích procesů v kovodělném průmyslu. Výměna a likvidace znečištěného chladiva je nákladná a časově náročná. Společnost Nederman nabízí řešení čištění a recyklace chladicích kapalin se současnou péčí o kovové třísky a další odpadní materiály z výroby.

  • Sníží se náklady na nákup drahých chladiv.
  • Kovové třísky a další výrobní odpad zbavený oleje a chemikálií má při recyklaci vyšší hodnotu.

Tryskací média jsou nákladná, jejich výměna vyžaduje čas a nejsou-li recyklována, kontaminují okolní prostředí.

  • Sníží se náklady na nákup drahých tryskacích médií
  • Ochrana životního prostředí 

Sdílejte naše znalosti

Zobrazit vše