Ett stort sortiment med kompakta och lättanvända medelstora fläktar avsedda för användning tillsammans med Nedermans utsugsprodukter.
Ett stort sortiment med medelstora fläktar för rökutsugning och filtrering, samt för avgasutsug från fordon.
Installation av energieffektiva NCF-fläktar tillsammans med andra Nedermanprodukter sparar tid och reducerar energikostnaderna.
VAC
För utsug av svetsrök, slipdamm och spån och generell städning. Lämplig för utomhusanläggningar.
RBU
En idealisk vakuumkälla för större system där kraftigt vakuum krävs för att kompensera för tryckfall i långa ledningar och slangar.