Fläktar och pumpar

Fläktar och pumpar för utsugs- och filtreringssystem

Nederman har ett brett utbud av fläktar och vakuumpumpar för små till höga luftflödesvolymer. Energibesparande lösningar för ditt rökutsug och filtreringssystem samt ditt fordons avgasutsug.

Ett stort sortiment med kompakta och lättanvända medelstora fläktar avsedda för användning tillsammans med Nedermans utsugsprodukter.
Ett stort sortiment med medelstora fläktar för rökutsugning och filtrering, samt för avgasutsug från fordon.
Installation av energieffektiva NCF-fläktar tillsammans med andra Nedermanprodukter sparar tid och reducerar energikostnaderna.
RBU
En idealisk vakuumkälla för större system där kraftigt vakuum krävs för att kompensera för tryckfall i långa ledningar och slangar.
VAC
För utsug av svetsrök, slipdamm och spån och generell städning. Lämplig för utomhusanläggningar.
Combifab-serien omfattar högeffektiva och tystgående radialfläktar för hantering av ren luft, luft med damm- och avfallspartiklar och transport av höga koncentrationer av träspån och flis.
Frekvensstyrd stationär högvakuumenhet som används för många olika applikationer, i kombination med FlexFilter.
Wide range of industrial radial fans type NF designed for use in extraction systems including Nederman dust collectors.