Dopravník magnetických špon a třísek

Vhodný pro dopravu malých kovových částic, například špon z odjehlování.

Magnetický dopravník typu TM dopravuje jemné železné třísky a částice s minimálními náklady na údržbu a zároveň odděluje částice od chladicí kapaliny.

Magnetický dopravník je vhodný pro jemné železné špony a částice, jako jsou například krátké ocelové a železné třísky. Dopravník může být také použit jako hrubý chladicí filtr. Řada silných permanentních magnetů nese dva nekonečné řetězy na spodní straně nerezové desky a materiál je tak dopravován pomocí magnetické přitažlivosti.

  • Nízké nároky na údržbu, jelikož kovový odpad a šrot jsou přenášeny na horní straně nerezového plechu a nejsou v kontaktu s řetězy.
  • Bezpečné díky naprostému uzvaření pohyblivých částí

Magnettransportör TM

ArtNo: TM