Čistý vzduch s trvale udržitelnými řešeními Nederman pro průmyslovou vzduchovou filtraci

Kvalita

Rozumíme potřebám našich zákazníků a poskytujeme řešení přinášející skutečnou hodnotu

Základem naší práce je orientace na zákazníka. Rozumíme potřebám našich zákazníků a poskytujeme řešení přinášející skutečnou hodnotu. Vždy se snažíme dostát svým slibům a závazkům, zlepšovat výkonnost a budovat dlouhodobá partnerství. 

Prostřednictvím systému Nederman Operations řídíme svou každodenní obchodní činnost a neustále usilujeme o zlepšování bezpečnosti, kvality, produktivity práce, omezení dopadu na životní prostředí a hospodárnost výrobních závodů.

Společnost Nederman Holding a všechny výrobní závody v rámci skupiny Nederman jsou certifikovány v souladu s normami ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015. 

Politika jakosti

Společnost Nederman bude vždy o krok napřed v zajišťování spokojenosti zákazníků dodáváním produktů, řešení a služeb odpovídajících jejich očekávání s neustálým vyhodnocováním a zlepšováním naší výkonnosti. 

Environmentální politika

Společnost Nederman nabídne řešení k ochraně osob, planety a produktů před škodlivými účinky průmyslových procesů. Naše práce musí splňovat požadavky aktuálních právních předpisů nebo je překračovat se zaměřením na neustálé zlepšování a účinné využívání zdrojů. Budeme tak přispívat k udržitelnému rozvoji a minimalizaci dopadu na životní prostředí.